Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020

Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020

23/11/2020, 23:14

Tối nay, ngày 23/11/2020 tại Trung tâm Văn hóa Hòa Bình số 141 Bắc Hải, Quận 10, TPHCM đã diễn ra buổi Lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020.

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nguồn lực quan trọng trong phát triển mỗi quốc gia

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là nguồn lực quan trọng trong phát triển mỗi quốc gia

25/03/2023, 13:24

Theo Thủ tướng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư.