Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Tôn Đông Á dùng sơn không chì cho sản phẩm tôn mạ màu

Tôn Đông Á dùng sơn không chì cho sản phẩm tôn mạ màu

02/08/2021, 15:21

Với phương châm, chất lượng - an toàn - môi trường, những năm qua sản phẩm tôn Đông Á đã khẳng định chất lượng, thương hiệu trong và ngoài nước. Tuy nhiên, để hướng tới một môi trường xanh, toàn bộ sản phẩm tôn mạ màu sản xuất tại Tôn Đông Á đã chuyển đổi sang sơn không chì nhằm bảo vệ môi trường và sức khoẻ người dùng.

Tôn Đông Á: Tự hào Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

Tôn Đông Á: Tự hào Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020

21/08/2021, 15:44

Ngày 18/8/2021, Bộ Công Thương công bố chính thức danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử.

Tôn Đông Á cải tiến sản xuất với "ba tại chỗ" chuyển hướng xuất khẩu

Tôn Đông Á cải tiến sản xuất với "ba tại chỗ" chuyển hướng xuất khẩu

19/10/2021, 10:00

Với phương châm, chất lượng - an toàn - môi trường, những năm qua sản phẩm tôn Đông Á đã khẳng định chất lượng, thương hiệu trong và ngoài nước. Không chỉ tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ổn định, tạo việc làm thu nhập cho người lao động cao hơn bình thường trong lúc thị trường đầy cam go do Covid-19, thực hiện tốt các mục tiêu Chính phủ đề ra, Tôn Đông Á còn luôn quan tâm, đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội.