Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam tại thị trường Thuỵ Điển

Quảng bá sản phẩm cà phê Việt Nam tại thị trường Thuỵ Điển

07/10/2021, 11:13

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển đã tham dự lễ hội Lễ hội cà phê do Hiệp hội cà phê đặc sản Thụy Điển (SCA) tổ chức tại Lilla Kafferosteriet, Lokstallarna, Malmo để tìm kiếm khách hàng mới cho cà phê Việt Nam. Tại đây, một loại cà phê arabica đặc sản của Việt Nam đã được giới thiệu và đón nhận bởi người tiêu dùng Thụy Điển.

Quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Ảrập Xêút

Quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tại Ảrập Xêút

21/03/2023, 21:53

Vừa qua, tại tỉnh Al Ahsa (Ảrập Xêút), Thương vụ Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại Al Ahsa tổ chức trưng bày, quảng bá hàng mẫu tiêu biểu của hơn 130 doanh nghiệp Việt Nam.

Quảng bá sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy nông phát triển bền vững

Quảng bá sản phẩm nông nghiệp nhằm thúc đẩy nông phát triển bền vững

21/03/2024, 14:28

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, những năm gần đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa các hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp.