Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chống lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai từ việc đấu giá đất rồi không thực hiện cam kết

Chống lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai từ việc đấu giá đất rồi không thực hiện cam kết

24/03/2022, 15:57

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát quy định, có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn, xử lý các trường hợp trúng thầu, trúng đấu giá nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết; Chống lợi ích nhóm trong lĩnh vực đất đai.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 và cho ý kiến 7 dự án Luật

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 và cho ý kiến 7 dự án Luật

12/07/2022, 13:46

Tiếp tục chương trình phiên họp 13, ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp thứ 3 và việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 6 dự án Luật, 1 dự thảo Nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án Luật, trong đó có dự án Luật Đất đai sửa đổi.

Chính phủ họp phiên chuyên đề pháp luật về 04 dự án luật quan trọng

Chính phủ họp phiên chuyên đề pháp luật về 04 dự án luật quan trọng

24/08/2022, 09:26

Phiên họp thảo luận về 04 dự án luật quan trọng trước khi trình, phục vụ Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV là: Dự án Luật Đất đai sửa đổi do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị; Dự án Luật Đấu thầu sửa đổi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; Dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị; Dự án Luật Giá sửa đổi do Bộ Tài chính chuẩn bị.

Đề nghị rà soát, đánh giá kỹ tính tương thích của Luật Đất đai sửa đổi với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

Đề nghị rà soát, đánh giá kỹ tính tương thích của Luật Đất đai sửa đổi với điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên

22/09/2022, 14:26

Luật Đất đai sửa đổi là 1 trong 4 dự án Luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 09/2022; dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ tư sắp tới.

Cần công khai, minh bạch giá đất, thu hồi đất trong Luật Đất đai sửa đổi

Cần công khai, minh bạch giá đất, thu hồi đất trong Luật Đất đai sửa đổi

26/09/2022, 05:57

Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia góp ý vào Luật Đất đai sửa đổi hiện đang được lấy ý kiến cho dự thảo.