Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thích ứng an toàn, linh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ được giao

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thích ứng an toàn, linh hoạt, hoàn thành nhiệm vụ được giao

23/06/2022, 09:27

Với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ kép “vừa đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, vừa phòng chống dịch covid-19 hiệu quả”, xuyên suốt quãng thời gian qua, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã nỗ lực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong bối cảnh nên kinh tế - xã hội chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

PC Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ sinh sứ cách điện Hotline

PC Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ sinh sứ cách điện Hotline

10/08/2022, 17:08

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống, định kỳ sau một thời gian vận hành, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) đã tiến hành làm sạch lưới điện bằng công nghệ vệ sinh cách điện Hotline trên hệ thống lưới điện mà đơn vị quản lý.