Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 lấy chủ đề là "Logistics xanh"

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 lấy chủ đề là "Logistics xanh"

22/11/2022, 14:58

Diễn đàn Logistics Việt Nam là một sự kiện quan trọng của ngành logistics Việt Nam với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ logistics, tạo mối liên hệ gắn kết giữa logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là nơi đối thoại, cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng, cấp thiết của dịch vụ logistics tại Việt Nam và thế giới.