Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
BHXH Việt Nam luôn đồng hành, đặt quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế

BHXH Việt Nam luôn đồng hành, đặt quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm y tế

24/01/2023, 15:14

Chính sách bảo hiểm y tế ra đời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân. Với trên 92,04% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh khẳng định: Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống, đây là thành quả của toàn ngành, toàn xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia chính sách bảo hiểm y tế.

Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đột phá của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm đột phá của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

28/01/2023, 15:49

Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt mục tiêu đạt khoảng 40,2% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; khoảng 31,7% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp và khoảng 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế; đạt và vượt số thu được giao; đồng thời giảm tỷ lệ nợ đọng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dưới mức 2,91%...

Những cách theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Những cách theo dõi quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

07/02/2023, 17:35

Để chủ động theo dõi, kiểm tra, ghi nhớ quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế nhằm kịp thời gia hạn thẻ bảo hiểm y tế sau khi thẻ bảo hiểm y tế (cũ) hết hạn, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên tục; đồng thời tránh tình trạng gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (nếu có), người dân có thể tra cứu thông tin tham gia bảo hiểm y tế dễ dàng qua một số cách.

BHXH tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

BHXH tỉnh Gia Lai tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

12/03/2023, 18:46

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai Trần Văn Lực cho biết, việc triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Gia Lai đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.