Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành đang quy định khái niệm người tiêu dùng gồm cả cá nhân và các tổ chức

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành đang quy định khái niệm người tiêu dùng gồm cả cá nhân và các tổ chức

15/02/2023, 16:27

Luật hiện hành đang quy định khái niệm người tiêu dùng gồm cả cá nhân và các tổ chức. Chủ tịch Quốc hội cho rằng khi thay đổi quy định này cần đánh giá kĩ hơn về đặc thù của Việt Nam, thực tiễn áp dụng pháp luật của Việt Nam. Trong bối cảnh pháp luật đang bảo vệ cả tổ chức và cả cá nhân mà quyền lợi người tiêu dùng còn bị xâm phạm thì việc đề xuất bỏ đi một chủ thể quan trọng và rất khá phổ biến đối với Việt Nam thì có nên hay không?

Hôm nay (26/5), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hôm nay (26/5), Quốc hội thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

26/05/2023, 06:20

Hôm nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4.