Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể về cải cách tiền lương và phụ cấp mới

Nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể về cải cách tiền lương và phụ cấp mới

27/02/2023, 09:41

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 37/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nếu có giải pháp đồng bộ - thì kết quả phát triển KT-XH vẫn có thể bứt phá

Nếu có giải pháp đồng bộ - thì kết quả phát triển KT-XH vẫn có thể bứt phá

26/05/2023, 08:48

Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, nếu chúng ta có giải pháp đồng bộ, thì kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2023 vẫn có thể bứt phá.

Lộ trình cải cách tiền lương sẽ có 05 bảng lương mới

Lộ trình cải cách tiền lương sẽ có 05 bảng lương mới

28/09/2023, 10:28

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết: “Cải cách chính sách tiền lương là việc không thể không làm và sẽ có nhiều điểm mới, lộ trình bắt đầu từ việc bãi bỏ lương cơ sở. Đây là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội".