Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
PC Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt giai đoạn 2022-2025

PC Quảng Ninh: Phấn đấu hoàn thành sớm mục tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt giai đoạn 2022-2025

28/03/2023, 19:01

Đến tháng 2/2023, số lượng khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 382.985 khách hàng, chiếm tỷ lệ 86,43% trên tổng số khách hàng thanh toán, tăng so với cùng kỳ là 4,69%; số tiền điện thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt chiếm tỷ lệ 96,43% tăng 1,21% so với cùng kỳ.

PC Ninh Bình đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

PC Ninh Bình đẩy mạnh thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

25/04/2023, 10:53

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc thanh toán không dùng tiền mặt, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã chỉ đạo các công ty điện lực trực thuộc tăng cường triển khai các hình thức thanh toán tiền điện, nhằm mang lại nhiều lợi ích đối với khách hàng.

Công ty Điện lực Hà Giang đẩy mạnh số hóa trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Công ty Điện lực Hà Giang đẩy mạnh số hóa trong thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

20/08/2023, 06:45

Nhờ triển khai nhiều giải pháp số hóa dịch vụ điện năng, công tác dịch vụ khách hàng tại Công ty Điện lực Điện lực Hà Giang đã từng bước được nâng cao. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng cung cấp điện năng mà còn gia tăng chất lượng các dịch vụ điện, giúp khách hàng thuận tiện hơn trong việc theo dõi, giám sát và tiếp cận các dịch vụ điện, đặc biệt biệt là trong việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.