Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

19/08/2019, 06:01

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai Ðề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

Toàn bộ thủ tục XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa quốc gia?

Toàn bộ thủ tục XNK sẽ kết nối vào Cơ chế một cửa quốc gia?

29/05/2018, 09:49

Nhằm thúc đẩy thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Bộ Công Thương đã triển khai Kế hoạch cụ thể như sau: Từ nay đến năm 2020, toàn bộ các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu sẽ kết nối vào NSW.

Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia

Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia

12/04/2018, 20:05

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”.

Cải cách thủ tục hành chính: Biến kỳ vọng thành hiện thực

Cải cách thủ tục hành chính: Biến kỳ vọng thành hiện thực

31/12/2017, 10:59

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và DN trong giải quyết TTHC. Nội dung trả lời phỏng vấn của Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan sẽ làm rõ hơn vấn đề này.

Sẽ chấm dứt tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành

Sẽ chấm dứt tình trạng một mặt hàng chịu sự quản lý của nhiều bộ, ngành

11/01/2018, 09:42

Tại cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Việc triển khai cơ chế một cửa và cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cần giải pháp đột phá để đạt mục tiêu đề ra.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về cơ chế một cửa ASEAN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về cơ chế một cửa ASEAN

08/12/2016, 23:12

Ngày 8/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo.

202 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

202 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

04/12/2020, 12:14

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hiện đã có 202 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với trên 3,44 triệu hồ sơ của hơn 42,7 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính

30/03/2021, 16:14

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).