Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm tại Vietcombank

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm tại Vietcombank

30/12/2017, 19:34

Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 3216/TB-TTCP ngày 29/12/2017 về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB), Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng này.

VNPT và đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ, nguy cơ mất vốn hàng trăm tỷ đồng

VNPT và đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ, nguy cơ mất vốn hàng trăm tỷ đồng

03/01/2018, 05:55

Qua thanh tra về quản lý, sử dụng tài sản doanh nghiệp tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các đơn vị trực thuộc, Thanh tra Bộ Tài chính đã phát hiện 2/5 doanh nghiệp trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) sai quy định; VNPT và đơn vị thành viên kinh doanh thua lỗ, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn hơn 637 tỷ đồng.

Một số dự án xây dựng hạ tầng của VNPT: Kê khai một đằng, nhập khẩu một nẻo

Một số dự án xây dựng hạ tầng của VNPT: Kê khai một đằng, nhập khẩu một nẻo

09/01/2018, 03:38

Qua thanh tra về công tác nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư dự án, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện tại một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) có dấu hiệu kê khai không đúng sự thật, kê khai vật tư thiết bị một đằng, nhập khẩu một nẻo.