Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Chỉ đạo của PTT Trương Hòa Bình sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung

Chỉ đạo của PTT Trương Hòa Bình sau sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung

17/11/2016, 10:07

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Long An chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường do biến động của thời tiết

Long An chủ động phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường do biến động của thời tiết

27/05/2024, 12:59

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã đề nghị UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An và các cơ sở, doanh nghiệp phối hợp để chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố chất thải có thể xảy ra do ảnh hưởng từ các biến động của thời tiết. Đặc biệt, trong thời điểm chuyển giao mùa, chuẩn bị vào mùa mưa.