Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: hữu cơ

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ

31/08/2018, 13:46

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định cụ thể chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Thanh Hóa: Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, hữu cơ

Thanh Hóa: Đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, hữu cơ

11/12/2020, 19:01

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và thoát nghèo bền vững.

Đà Lạt: Ứng dụng công nghệ trong trồng trọt hữu cơ và làm nông dược tự nhiên

Đà Lạt: Ứng dụng công nghệ trong trồng trọt hữu cơ và làm nông dược tự nhiên

12/06/2022, 16:42

Sáng 12/06, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ trong trồng trọt hữu cơ và làm nông dược tự nhiên cho hàng trăm nông dân của TP Đà Lạt.

Thanh Hoá đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn

Thanh Hoá đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn

26/10/2022, 17:50

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá vừa có Chỉ thị số 10-CT/TU về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh.

Thái Nguyên: 65ha chè được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

Thái Nguyên: 65ha chè được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ

06/11/2023, 08:58

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 17,8/22,2 nghìn ha chè được áp dụng phương pháp sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ. Trong đó, diện tích được cấp chứng nhận VietGAP là 4.368ha; diện tích được cấp chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ là 65ha; 4.092ha được cấp chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Sản phẩm trồng trọt hữu cơ, tuần hoàn đến năm 2023 đạt kim ngạch xuất khẩu trên 26 tỷ USD

Sản phẩm trồng trọt hữu cơ, tuần hoàn đến năm 2023 đạt kim ngạch xuất khẩu trên 26 tỷ USD

01/01/2024, 06:54

Mục tiêu của chiến lược là đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2-2,5%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 8-10%/năm. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ USD.