Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Topic: vinachem

Đầu tư vào 5 công ty, Vinachem có nguy cơ khó thu hồi vốn gần 7.000 tỷ đồng

Đầu tư vào 5 công ty, Vinachem có nguy cơ khó thu hồi vốn gần 7.000 tỷ đồng

28/05/2018, 11:04

Những tồn tại, hạn chế và vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016 đã được đề cập trong Báo cáo tóm tắt của Đoàn giám sát gửi tới Quốc hội ngày 28/5.

Vinachem sẽ thực hiện giám sát đặc biệt với đơn vị kinh doanh thua lỗ

Vinachem sẽ thực hiện giám sát đặc biệt với đơn vị kinh doanh thua lỗ

06/04/2018, 09:56

Đối với các đơn vị kinh doanh thua lỗ, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ thực hiện giám sát đặc biệt, đồng thời yêu cầu các đơn vị có kiến nghị gửi cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ để sớm giải quyết, tháo gỡ khó khăn.

Tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020

Tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2017-2020

05/01/2018, 20:59

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 16/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu bảo đảm Vinachem có cơ cấu hợp lý; nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của Tập đoàn.

Kết thúc quý III, nhiều doanh nghiệp báo lỗ hàng trăm tỷ đồng

Kết thúc quý III, nhiều doanh nghiệp báo lỗ hàng trăm tỷ đồng

19/11/2016, 10:47

Báo cáo tài chính quý III/2016 cho thấy nhiều doanh nghiệp báo lỗ hàng trăm tỷ đồng, phải “gánh” lãi tiền tỷ hằng ngày.