Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
THACO phát triển cơ khí: Tạo ra giá trị cộng hưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh

THACO phát triển cơ khí: Tạo ra giá trị cộng hưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh

20/02/2020, 10:50

Từ chỗ chỉ tập trung sản xuất linh kiện cơ khí ô tô, THACO đã phát triển cơ khí trở thành ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, để cùng với ô tô đóng vai trò chủ lực và cùng với các ngành nghề khác bổ trợ lẫn nhau, tạo ra giá trị cộng hưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020

15/02/2017, 20:56

Tại Quyết định 199/QĐ-TTg ngày 14/2/2017, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020.

Tập đoàn GDC hợp tác với Viện Sleader xây dựng chiến lược phát triển

Tập đoàn GDC hợp tác với Viện Sleader xây dựng chiến lược phát triển

26/03/2021, 08:18

Công ty CP Tập đoàn GDC vừa tổ chức Lễ công bố bộ nhận diện thương hiệu và Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035; tiếp nhận văn bản chiến lược phát triển, do Viện nghiên cứu phát triển lãnh đạo chiến lược (SLeader) xây dựng, sau hơn 4 tháng triển khai xây dựng.

Chiến lược phát triển thương mại trong nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045

Chiến lược phát triển thương mại trong nước đến 2030, tầm nhìn đến 2045

14/07/2021, 11:20

Ngày 13/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược).

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam là thương hiệu-chất lượng-đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam là thương hiệu-chất lượng-đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

26/11/2022, 07:10

Chương trình hành động của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đến năm 2030, gồm: Phát triển thương hiệu đi cùng với chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; Tạo ưu thế riêng trong xuất khẩu trước các đối thủ cạnh tranh...

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai chiến lược phòng chống ung thư

TP. Hồ Chí Minh: Triển khai chiến lược phòng chống ung thư

13/04/2023, 11:52

Sáng 13/4, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo nhằm triển khai chiến lược phòng, chống ung thư trước tình hình số ca mắc và tử vong có khuynh hướng gia tăng.