Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
Xác lập kỷ lục sự kiện marketing nhiều người tham dự nhất tại Việt Nam

Xác lập kỷ lục sự kiện marketing nhiều người tham dự nhất tại Việt Nam

11/07/2019, 09:04

Chương trình Internet Sales Explosion (Bùng nổ doanh số trên Internet), với 5.000 người tham dự, đây là sự kiện marketing có nhiều người tham dự nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, vừa được nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Lê Doãn Hợp đã trao xác nhận Kỷ lục Việt Nam vào chiều 10/7/2019.