Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đoạt giải Công ty Chứng khoán tiêu biểu 2017- 2018

14:20:00 10/08/2018

THCL - Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) đã được Diễn đàn M&A Việt Nam 2018 trao tặng giải thưởng “Công ty Chứng khoán tiêu biểu năm 2017 – 2018: Hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ” (The Securities Company of the Year 2017 – 2018: Private Equity Advisory Category). Đây là lần thứ 2, VPBS vinh dự được nhận giải thưởng này.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đoạt giải Công ty Chứng khoán tiêu biểu 2017- 2018

Hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ là một trong số 5 hạng mục giải thưởng chính mà Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng. Giải thưởng được bình chọn dựa trên năng lực tư vấn của tổ chức bao gồm quy mô phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, giá phát hành, vai trò của đơn vị tư vấn trong giao dịch, cũng như tầm ảnh hưởng của thương vụ đối với sự phát triển của thị trường.

Ngoài ra, nền tảng kinh nghiệm của tổ chức tư vấn, cách thức quản lý của bộ phận tư vấn, những đóng góp tích cực của tổ chức tư vấn đối với thị trường và ý kiến đánh giá của khách hàng cũng được đưa vào xem xét trong quá trình xét duyệt giải thưởng này. Trong năm 2017-2018, VPBS đã và đang tư vấn thu xếp nhiều thương vụ phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, hóa chất, năng lượng, hàng tiêu dùng...

Diễn đàn M&A Việt Nam là một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Từ năm 2011 đến nay, VPBS đã vinh dự được Diễn đàn M&A Việt Nam trao tặng nhiều giải thưởng uy tín như: Công ty Chứng khoán Tư vấn M&A tiêu biểu Việt Nam 2016 - 2017: Hạng mục Tư vấn phát hành riêng lẻ; Công ty Chứng khoán có nhiều nỗ lực trong hoạt động tư vấn M&A 2016; Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2013-2014 và Đơn vị có thương vụ M&A tiêu biểu nhất năm 2010-2011.

Bảo Ngọc

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng