Petrolimex chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

17:02:00 16/03/2020

THCL - Theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Petrolimex vừa thông qua ngày 16/3, Petrolimex sẽ tạm ứng thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20%, tương đương với 2.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, ngày nộp hồ sơ trả cổ tức lên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) là 19/3/2020. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/3/2020. Ngày Petrolimex chuyển tiền cho VSD là 23/4/2020.

Petrolimex cũng cho biết, phần cổ tức còn lại với tỷ lệ 10% (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được chi trả sau thời điểm kết thúc Đại hội đồng cổ đông dự kiến vào tháng 6 tới đây. Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Petrolimex sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Được biết, Petrolimex chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 26% bằng tiền mặt. Theo đó, cổ đông Nhà nước được chia hơn 2.552 tỷ đồng; cổ đông nước ngoài là JX Việt Nam được chia hơn 269 tỷ đồng; các cổ đông khác được chia hơn 222 tỷ đồng.

Petrolimex chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%Petrolimex chuẩn bị trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

Lũy kế năm 2019, Petrolimex đạt 189.641 tỷ đồng doanh thu, giảm nhẹ so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.772 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 3.051 đồng.

Petrolimex có hơn 4.944 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng so với đầu năm từ 10.220 tỷ đồng lên 11.278 tỷ đồng. Nợ phải trả đến hết năm 2019 là hơn 35.924 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là nợ vay ngắn hạn với 34.234 tỷ đồng.

 Ngọc Linh

Hà Nội: Đảm bảo nguồn cung mặt hàng thiết yếu cho người dân

 

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành