Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị thi đua các tỉnh Tây Nguyên- Miền Trung

18:38:00 13/03/2019

THCL - Ngày 13/3/2019, tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức Hội nghị Tổng kết giao ước thi đua năm 2018, ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cùng lãnh đạo UBND các tỉnh Cụm thi đua Tây Nguyên và duyên hải miền Trung gồm 10 tỉnh: Kon Tum, Lâm Đồng, Đăk Nông, Đăk Lăk, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên.

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2018, các phong trào thi đua thường xuyên được duy trì, nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các tỉnh phát động đã tạo ra chuyển biến tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tỉnh trong Cụm.

Các phong trào thi đua do Trung ương phát động như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… được các tỉnh trong Cụm tổ chức triển khai với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, mang lại những kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Từ trong phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi cho xã hội hàng trăm tỉ đồng; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong Cụm thi đua và đến mọi tầng lớp nhân dân.

Nhờ tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy kinh tế của từng địa phương trong Cụm duy trì ở mức độ khá, với cơ cấu hợp lý. Tổng sản phẩm của từng tỉnh trong Cụm năm 2018 đều tăng so với năm 2017. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Kon Tum đạt 8,10%, tỉnh Quảng Ngãi 9,6%, tỉnh Gia Lai 8,0%, tỉnh Khánh Hòa 7,02%, tỉnh Phú Yên 8,21%, tỉnh Bình Định 7,32%, tỉnh Quảng Nam 11%, tỉnh Đăk Nông 9,28%, tỉnh Lâm Đồng 8,59% và tỉnh Đăk Lăk 7,82%...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, công tác an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương, đời sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, tạo được niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Năm 2018, UBND các tỉnh trong Cụm đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 256 tập thể và 377 cá nhân; các tỉnh cũng đã khen thưởng cho 15.249 tập thể và 14.236 cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa – Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung năm 2018, cho rằng có được kết quả này là do toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các dân tộc trong Cụm đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của mỗi địa phương.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được; những mặt tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện giao ước thi đua các tỉnh trong khu vực năm 2018. Đồng thời, đề xuất một số kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; phương pháp, tiêu chí chấm điểm xét công nhận các danh hiệu khen thưởng để động viên các tỉnh phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong những năm tới.  

Các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Lãnh đạo UBND 10 tỉnh trong Cụm thi đua cũng đã thảo luận, thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019 với quyết tâm thi đua xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị ở mỗi địa phương vững mạnh, xuất sắc; thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực. Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự nỗ lực cùng thành tựu đạt được của các tỉnh trong triển khai thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước lớn của Trung ương là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” với các chỉ tiêu đều tăng so với kế hoạch đề ra.

Phó Chủ tịch nước chỉ đạo trong thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cần năng nổ hơn nữa, bứt phá hơn nữa, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tránh làm theo phong trào, làm cho có, phát động rồi để đó, không kiểm tra việc thực hiện như thế nào. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực và lan tỏa, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cao hơn năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, tặng hoa chúc mừng tỉnh Quảng Ngãi trở thành Cụm trưởng và tỉnh Đăk Nông trở thành Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải Miền trung năm 2019

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, năm nay là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); vì vậy, các tỉnh cần tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; chú ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc phát hiện, nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa các mô hình điển hình tiên tiến, đặc biệt là nâng tỷ lệ khen thưởng cho những người lao động sản xuất trực tiếp, có nhiều sáng kiến hay, có ích cho xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương phát động (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển); phấn đấu giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong công tác thương binh - liệt sĩ và người có công; chú trọng củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương…

Căn cứ vào việc chấm điểm các nội dung giao ước thi đua năm 2018, Hội nghị thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 2 tỉnh Quảng Nam và Bình Định; tặng Bằng khen cho 3 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum.

Hội nghị cũng thống nhất bầu tỉnh Quảng Ngãi là Cụm trưởng, tỉnh Đăk Nông là Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung năm 2019.

Kim Yến

Bản tin cuối tuần số 5: Xử lý nghiêm hành vi che giấu, trục lợi từ dịch tả lợn Châu Phi

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành