Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Quyết tâm cao để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào cuộc sống

Với mục tiêu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh này đang sớm tổ chức triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vào cuộc sống.

tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025,Tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025,

Theo đó, năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thiên tai, bão, lũ diễn biến phức tạp và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác, nhưng với quyết tâm chính trị cao, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị và tổ chức thành công tốt đẹp đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra; để lại nhiều dấu ấn, tình cảm tốt đẹp, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Chính vì vậy, mặc dù là Đảng bộ có số lượng đầu mối tổ chức cơ sở đảng lớn, đặc biệt là có 143 xã sáp nhập theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị thành 67 xã, nhưng Thanh Hóa đã chỉ đạo tổ chức rất thành công đại hội tại 1.467 tổ chức cơ sở đảng, 31 đảng bộ trực thuộc, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trước trong và sau Đại hội, đã quan tâm chỉ đạo, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều vụ việc lợi dụng dân chủ viết đơn thư mạo danh, nặc danh; lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc; dàn dựng, xuyên tạc, vu khống để đe dọa, tống tiền và bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của cán bộ lãnh đạo.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đặc biệt là công tác nhân sự nên tất cả đại hội các cấp đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển và bầu thành công ban chấp hành khóa mới, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu; tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ, người dân tộc thiểu số và tỷ lệ đổi mới phù hợp theo quy định.

Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX đã bầu một lần đủ số lượng 65 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa 19, đảm bảo đúng cơ cấu, đúng định hướng và phương án nhân sự đã được Bộ Chính trị phê duyệt, với tỷ lệ trúng cử rất cao. Việc bầu ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy và bầu ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đều bầu một lần đủ số lượng, đúng cơ cấu, đúng định hướng nhân sự được Bộ Chính trị phê duyệt và tất cả các nhân sự đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Công tác tổ chức đại hội đã được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đúng quy định, sát thực tế, phù hợp với điều kiện phòng, chống đại dịch COVID-19, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động chào mừng đại hội được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình thực tế phòng, chống và khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19 và bão, lũ; không tổ chức liên hoan, giao lưu gây lãng phí trước, trong và sau khi kết thúc đại hội.

Việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của cấp trên trực tiếp và văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Với mục tiêu xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, điều quan trọng hơn là phải sớm tổ chức triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp vào thực tiễn cuộc sống. 

Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc;Tỉnh Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước

Do đó, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của quê hương, đất nước qua 35 năm đổi mới, đặc biệt là kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng.

Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, gắn với thực hiện Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình, đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đưa nhanh các nghị quyết đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, khẩn trương hoàn chỉnh quy chế làm việc, chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị theo phương án đã được duyệt; đồng thời, tổ chức thực hiện thật tốt việc thể chế hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX thành các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, phù hợp với thực tiễn và điều kiện ở địa phương, đơn vị.

Mặt khác, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của thời gian còn lại của năm 2020; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện với những giải pháp sáng tạo, hiệu quả, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đề ra, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, tạo khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới để bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Những dòng dầu thô đầu tiên từ tàu Millennium, qua phao SPM, vượt 35km đường ống ngầm về Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tháng 8-2017) - dấu mốc quan trọng tiến tới vận hành thương mại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.Những dòng dầu thô từ tàu Millennium về Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn- dấu mốc quan trọng tiến tới vận hành thương mại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, tạo tiền đề cho Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững.

Trước mắt, tỉnh Thanh Hóa xác định sẽ tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh.

Quan tâm chăm lo đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón tết, vui xuân Tân Sửu 2021 trong không khí vui tươi, đầm ấm, tiết kiệm, an toàn.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; củng cố và tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, biến truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử thành nguồn lực nội sinh để phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, đơn vị và của cả tỉnh.

Với khí thế phấn khởi, tỉnh Thanh Hóa đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Lê Nam- Hoài Thu

Bài liên quan

Tin mới

VinFast Theon và Feliz tạo nên chuẩn mực mới cho xe máy điện

Công nghệ an toàn tối tân, động cơ công suất lớn, pin dung lượng cao và khả năng kết nối thông minh là những yếu tố khiến VinFast Theon và Feliz nhanh chóng trở thành các sản phẩm “hot” trên thị trường xe máy điện.

Lợi nhuận VIB cả năm 2020 tăng hơn 42% so với năm 2019

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 5.801 tỷ đồng, tăng 42,1% so với năm 2019 và vượt 29% kế hoạch.

Thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng 18% với quy mô 11,8 tỷ USD

Trong năm 2020, các hoạt động sản xuất - kinh doanh giúp thương mại điện tử Việt Nam tăng trưởng đạt mức 18% với quy mô 11,8 tỷ USD mặc dù dịch Covid-19 gây khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu.

Đẩy mạnh triển khai công nghệ mới 4.0 trong thực hiện bệnh án điện tử

Theo ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho biết, những năm qua, ngành y tế đẩy mạnh triển khai những công nghệ mới 4.0 trong việc thực hiện bệnh án điện tử hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt thanh toán viện phí.

10 dấu ấn nổi bật trong hoạt động của VietinBank năm 2020

Thứ nhất, khẳng định và phát huy tốt vai trò là ngân hàng chủ lực, trụ cột của hệ thống kinh tế, tiên phong thực hiện các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Việt Nam vẫn hấp dẫn các FDI, dự báo năm 2021 lạc quan

Năm 2020, Việt Nam vẫn thu hút FDI với tổng vốn đăng ký đạt hơn 28,5 tỷ USD. Nhiều chuyên gia nhận định, tổng vốn đăng ký và đầu tư trực tiếp vào Việt Nam năm 2021 sẽ cao hơn năm 2020.