Sacombank: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017

08:34:00 23/04/2018

THCL - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Sacombank năm tài chính 2017

Kết thúc năm 2017, Sacombank có tổng tài sản đạt gần 368.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng nguồn vốn huy động hơn 338.400 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước; tổng dư nợ tín dụng gần 225.600 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Ngân hàng đã xử lý được gần 20.000 tỷ đồng nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống còn 4,59% so với mức 6,81% cuối năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.492 tỷ đồng, tăng hơn 9 lần so với năm 2016.

Ngoài ra, Sacombank đã tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy quản trị - điều hành các cấp; chuẩn hóa hệ thống văn bản lập quy phù hợp với tình hình phát triển mới; rà soát, sắp xếp lại mạng lưới và xây dựng Đề án tổng thể tái cơ cấu mạng lưới đến năm 2022 để phát huy tối đa hiệu quả. Đồng thời đảm bảo các mặt hoạt động của Ngân hàng được duy trì ổn định và phát triển; các tỷ lệ an toàn trong hoạt động đều được Sacombank tuân thủ nghiêm ngặt và đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Kiều Hữu Dũng và bầu bổ sung bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – Tổng giám đốc làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 và ông Nguyễn Văn Huynh - thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2021.

Cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình của Đại hội

Kế hoạch đến cuối năm 2018, Sacombank sẽ có tổng tài sản đạt 430.900 tỷ đồng, tổng nguồn vốn huy động 399.100 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng 255.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.838 tỷ đồng, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3% và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định. Đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu như: Bám sát Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập, triển khai quyết liệt các phương án tái cơ cấu; Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, tạo sự tiên phong, năng động, linh hoạt và sáng tạo trong kinh doanh; Cải thiện năng suất lao động, nhân cao chất lượng nhân sự; Không ngừng tăng trưởng nhanh quy mô hoạt động; Tiếp tục ngăn chặn và xử lý nợ xấu; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khác biệt, tạo ấn tượng tốt; Tăng cường đầu tư công nghệ, tập trung phát triển Ngân hàng số và sản phẩm dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao...

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018 vừa công bố, Sacombank có tổng tài sản hơn 381.000 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm, cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 345.000 tỷ đồng, tăng 5,9% so với đầu năm. Cơ cấu tín dụng tiếp tục theo định hướng phân tán, cho vay khách hàng hơn 229.000 tỷ đồng, tăng 2,9% so với đầu năm. Tổng thu nhập thuần đạt hơn 2.300 tỷ đồng, chi phí điều hành được kiểm soát chặt chẽ. Lợi nhuận trước thuế khả quan với 504 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch năm.

Bảo Trần

TP. HCM: Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại dịp tết

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành