Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Sở TT&TT Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết phối hợp truyền thông giai đoạn 2022 - 2030

Chiều 14/04, Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Bộ Chỉ huy BĐBP) tổ chức chương trình ký kết phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới tỉnh, giai đoạn 2022 - 2030.

Sở TT&TT Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết phối hợp truyền thông giai đoạn 2022 - 2030
Sở TT&TT Lạng Sơn và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh ký kết phối hợp truyền thông giai đoạn 2022 - 2030

Lễ ký kết nhằm thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP, ngày 09/12/2021 giữa Bộ TT&TT và Bộ Tư lệnh BĐBP trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021 - 2030.

Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn, Nguyễn Khắc Lịch
Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn, Nguyễn Khắc Lịch phát biểu tại lễ ký kết 

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn, Nguyễn Khắc Lịch cho biết:

Thực hiện chương trình phối hợp giữa hai Bộ, giai đoạn 2011 - 2020, từ năm 2018, Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã triển khai Kế hoạch 286/KHPH-STTTT-BĐBP phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới tỉnh, giai đoạn 2018- 2020.

Mặc dù có 04 nhiệm vụ lớn phải triển khai trong thời gian ngắn 03 năm, chương trình đã đạt được một số kết quả quan trọng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, ý thức, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên biên giới.

Kết quả nổi bật đó là, trong 44 tỉnh, thành phố trên cả nước triển khai chương trình thì Lạng Sơn đã được đánh giá cao với mô hình 21 Tổ thông tin truyền thông của các đồn biên phòng và các xã, thị trấn biên giới; 13 Tổ tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở.

Các Tổ tuyên truyền chính là lực lượng nòng cốt, với đủ các thành phần của hệ thống chính trị để có đủ sức mạnh truyền thông các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung cũng như những nội dung liên quan đến biên giới, đối ngoại nói riêng.

Bằng việc huy động các nguồn lực, Sở TT&TT tỉnh đã tham mưu, bố trí đầu tư 13 cụm thông tin cơ sở tại 06 xã biên giới, 05 phương tiện tác nghiệp tại 05 xã biên giới trên địa bàn tỉnh; nâng cấp và duy trì Cụm thông tin đối ngoại tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hệ thống màn hình Led tại cửa khẩu Chi Ma, hệ thống truyền thanh cửa khẩu Tân Thanh. Các hệ thống này đã phát huy hiệu quả đặc biệt trong hơn 02 năm phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Đặc biệt, hai bên phối hợp trong định hướng, quản lý các hoạt động của báo chí truyền thông tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm lượt phóng viên quốc tế và trong nước đến tác nghiệp, phản ánh về các hoạt động quốc tế, quốc gia và của địa phương. Điển hình như sự kiện bảo đảm điều kiện cho phóng viên dự, đưa tin sự kiện đón, tiễn Chủ tịch Triểu Tiên Kim Jong Un; các Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp.

“Bước vào giai đoạn mới, Sở TT&TT và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục cụ thể hóa 07 nhiệm vụ trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 5115/CTr-BTTTT-BTLBP ngày 09/12/2021 trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2021 – 2030 và các chỉ đạo của tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được ở 03 nội dung trọng tâm: Duy trì và phát triển Tổ truyền thông cơ sở; Đầu tư trang thiết bị phương tiện tác nghiệp; Đẩy mạnh thông tin đối ngoại trên các kênh báo chí, internet, thông tin cơ sở. Sở TT&TT đang dẫn dắt quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh sẽ đưa chuyển đổi số vào chương trình để trở thành nội dung thứ 04 hết sức quan trọng, thiết thực trong công tác phối hợp giai đoạn tới.

Việc phối hợp sẽ đem lại giá trị cho hai ngành, hai lực lượng; đem lại giá trị thiết thực trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển kinh tế xã hội”, Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn, Nguyễn Khắc Lịch nhấn mạnh. 

Việc phối hợp sẽ đem lại giá trị cho hai ngành, hai lực lượng; đem lại giá trị thiết thực trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển kinh tế xã hội
Việc phối hợp sẽ đem lại giá trị cho hai ngành, hai lực lượng - đem lại giá trị thiết thực trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, phát triển kinh tế xã hội

Lễ ký kết phối hợp công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới giữa hai cơ quan với một số nội dung chính:

Tổ chức thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và phương tiện truyền thông mới (internet, mạng xã hội…).

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh; Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp quy về biên giới, lãnh thổ của Việt Nam; Hiệp ước biên giới đất liền giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung Hoa; 03 văn kiện pháp lý, bao gồm: Nghị định thư về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, mốc giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc.

Công ước, Luật pháp quốc tế về biên giới, lãnh thổ và các Hiệp định, Nghị định của Việt Nam ký kết với các nước láng giềng, các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên và các nội dung khác có liên quan.

Phương pháp thực hiện: Phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trên các báo, đài; đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Trang thông tin điện tử và các trang, nhóm trên mạng xã hội (mocha35, zalo, facebook…) của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở, trên cụm thông tin đối ngoại; tuyên truyền lưu động, cổ động, trực quan tại khu vực biên giới…

Đặt hàng sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu, các video clip chuyên đề, ấn phẩm truyền thông để tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, cụm thông tin đối ngoại, mạng xã hội.

Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, thông tin và truyền thông các huyện biên giới xây dựng các chương trình tuyên truyền các nội dung trong chương trình phối hợp.

Phối hợp nâng cao năng lực công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại; chuyển đổi số trong các hoạt động biện giới (biên giới số) và cửa  khẩu (cửa khẩu số).

Trong đó, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác tuyên truyền và thông tin đối ngoại, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đảm bảo hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đồn Biên phòng và tình hình thực tiễn địa bàn biên giới.

Chuyển đổi số, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và công nghệ số: Nền tảng quản lý các hoạt động thông tin đối ngoại; đầu tư hệ thống màn hình Led, trang thiết bị nghe, nhìn có công suất lớn và các bảng điện tử, cụm pano, tranh cổ động… tại các cửa khẩu, để phục vụ nhu cầu thông tin của nhân dân và du khách.

Xây dựng, triển khai các nền tảng biên giới số, cửa khẩu số để đưa các hoạt động quản lý, giám sát biên giới, cửa khẩu lên các nền tảng số. 

Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, mạng lưới bưu chính, viễn thông để đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống cho các cấp chính quyền địa phương và BĐBP. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới được khai thác, sử dụng các dịch vụ thông tin và truyền thông thuận lợi, từng bước thu hẹp dần khoảng cách về sử dụng, hưởng thụ các dịch vụ thông tin và truyền thông giữa các vùng, miền.

Trong đó, hai cơ quan đặc biệt chú trọng việc quản lý, nâng cao hiệu quả các hoạt động báo chí, truyền thông. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động thông tin đối ngoại, hoạt động tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông tại khu vực biên giới.

Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, dân tộc, tôn giáo,… đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quản lý, hướng dẫn hoạt động tác nghiệp của phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật.

Quang cảnh tại lễ ký kết
Quang cảnh tại lễ ký kết

Định kỳ 06 tháng, cơ quan đầu mối của hai đơn vị họp để đánh giá, tổng hợp kết quả, báo cáo cấp trên nắm, chỉ đạo. 

Hằng năm, hai đơn vị luân phiên chủ trì tổ chức sơ kết và xây dựng kế hoạch cho năm sau. Quý II/2026 tiến hành sơ kết giai đoạn 2022 - 2025 và bổ sung nội dung phối hợp công tác thời gian tiếp theo. 

Quý IV/2030, tổ chức tổng kết thực hiện chương trình phối hợp gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình.

Nguyễn Kiên

Bài liên quan

Tin mới

TP. Hồ Chí Minh dùng phần mềm chống đạo văn để chấm thi khoa học kỹ thuật
TP. Hồ Chí Minh dùng phần mềm chống đạo văn để chấm thi khoa học kỹ thuật

Ngày 04/02, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố năm học 2022-2023.

Giá sầu riêng tăng cao kỷ lục, nông dân phấn khởi
Giá sầu riêng tăng cao kỷ lục, nông dân phấn khởi

Sau Tết Nguyên đán 2023, cơn sốt sầu riêng xuất khẩu tiếp tục tăng nhiệt. Hiện giá thu mua sầu riêng tại vườn đã chạm ngưỡng 200.000 đồng/kg, cao gấp ba lần cùng kỳ năm ngoái và là mức kỷ lục từ trước tới nay. Mỗi ngày thương lái cần mua hàng trăm tấn sầu riêng để xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng cũng không có hàng.

Hyundai Stargazer tung chương trình khuyến mãi giảm giá kỷ lục tới 70 triệu đồng
Hyundai Stargazer tung chương trình khuyến mãi giảm giá kỷ lục tới 70 triệu đồng

Nhiều đại lý đang giảm 50 - 60 triệu đồng trừ vào giá bán, tặng gói phụ kiện chính hãng cũng như TV 43 inch cho khách mua Stargazer. Sau khi nhận hết các chương trình ưu đãi, giá bản cao cấp của Hyundai Stargazer chưa tới 610 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc.

Thủ tướng: Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp không chịu được
Thủ tướng: Giá điện quá cao thì người dân, doanh nghiệp không chịu được

"Giá điện của nước ta không thể giống nước phát triển, giá quá cao thì người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế không chịu được", Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Doanh nghiệp xi măng cần bám sát thị trường để điều chỉnh sản xuất
Doanh nghiệp xi măng cần bám sát thị trường để điều chỉnh sản xuất

Khép lại năm 2022 đầy biến động, nhiều khó khăn với ngành sản xuất nói chung và lĩnh vực sản xuất xi măng nói riêng, do đó các doanh nghiệp này cần phải theo dõi sát diễn biến thị trường xi măng thế giới để điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2023.

Thanh Hóa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho học sinh THPT
Thanh Hóa khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho học sinh THPT

Chiều 04/02, Trung tâm Chính trị TP Thanh Hóa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023 cho học sinh các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.