Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công đối với các dự án sử dụng vốn ODA

19:50:00 05/08/2020

THCL - Chiều ngày 05/08/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa triển khai hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, hiện nay trên địa bàn tỉnh này có 23 chương trình, dự án ODA đang triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư 11.224 tỷ đồng, trong đó, 15 dự án do tỉnh quản lý, bố trí kế hoạch vốn; 8 dự án do Trung ương quản lý, bố trí kế hoạch vốn.

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Thanh Hóa, ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh này đã giao kế hoạch chi tiết vốn ODA cho các chương trình, dự án để làm cơ sở cho các chủ đầu tư tổ chức thực hiện. Theo đó, tổng thể kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 của các chương trình, dự án ODA trên địa bàn tỉnh là 796,51 tỷ đồng (vốn cấp phát từ ngán sách Trung ương do tỉnh quản lý 627,999 tỷ đồng, vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý là 97,002 tỷ đồng, vốn đối ứng 52,785 tỷ đồng).

Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, giá trị giải ngân vốn ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý (không bao gồm vốn vay lại và vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý) đến ngày 4/8/2020 là 98,318 tỷ đồng, đạt 15,3 % kế hoạch vốn.

Nguyên nhân giải ngân vốn ODA trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chậm chủ yếu là do sự thiếu cụ thể, quyết liệt trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các dự án của chủ đầu tư. Việc chuẩn bị hồ sơ dự án còn chậm, phải rà soát, điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án chậm, dẫn đến thi công chậm, không có khối lượng để giải ngân...

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ.

Yêu cầu các chủ đàu tư phải rà soát, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết trong những tháng còn lại của năm 2020 cho từng dự án và phải có cam kết về tiến độ giải ngân theo mốc thời gian. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc ký cam kết về tiến độ giải phóng mặt bằng với chủ đầu tư. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án khởi công mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng yêu cầu các sở, ngành, các chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố có liên quan tích cực, quyết liệt trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án sử dụng vốn ODA trên địa bàn tỉnh.

Chủ đầu tư các dự án bằng nguồn vốn từ những năm trước phải giải ngân xong trước ngày 31 /8 /2020; đối với nguồn vốn năm 2020, phải giải ngân xong trước ngày 31/ 11 /2020; nếu không, chủ đầu tư phải chịu hình thức kỷ luật. Đi đôi với đó, các sở, ngành là chủ đầu tư dự án phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng để các nhà thầu thi công dự án.

Hoài Thu

Thị trường bánh Trung thu: Bánh “Thương hiệu” vẫn được lòng người tiêu dùng

 

 

 

 

  

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành