Cơ quan trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Tiền đề tin cậy để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tiếp theo

Nền tảng kinh tế-xã hội của đất nước đạt được trong 5 năm qua cùng với 35 năm đổi mới là kết quả, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Cơ sở đó là một trong những tiền đề, đủ độ tin cậy để chúng ta xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tiếp theo.

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 27/1, các đại biểu đã có trao đổi về kết quả phát triển kinh tế-xã hội cũng như giải pháp, phương hướng trong nhiệm kỳ tiếp theo và xa hơn nữa, được Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đưa ra.

Đại biểu Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đại biểu Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng

Đại biểu Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh: Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn và quan trọng. Đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

“Đây là những thành tựu có ý nghĩa to lớn và có ý nghĩa lịch sử với đất nước ta trong 35 năm đổi mới, mở ra một giai đoạn phát triển mới để đưa đất nước ta bước sang một giai đoạn phát triển như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: Chúng ta hướng tới khát vọng để xây dựng một đất nước Việt Nam hùng mạnh, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Chúng tôi rất tâm đắc rằng khát vọng phát triển này đã lan toả đến tất cả các đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nói.

Đại biểu Nguyễn Văn Hoà, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum nhận định những giải pháp của Đại hội lần này đưa ra sát với điều kiện cụ thể và khả năng của đất nước ta. “Tôi hy vọng và tin rằng những giải pháp ấy sẽ trở thành hiện thực trong tương lai gần, đặc biệt là năm 2045, Việt Nam chúng ta sẽ trở thành một nước hiện đại và phát triển”, ông Nguyễn Văn Hoà tin tưởng.

Nền tảng chúng ta đã đạt được về kinh tế-xã hội trong 5 năm vừa qua cùng với 35 năm đổi mới là kết quả, thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đó là cơ sở, tiền đề tin cậy để chúng ta xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hoà nhấn mạnh.

Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lan tỏa sức cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế

Đánh giá về các văn kiện của Đại hội, đại biểu Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, các văn kiện đã nêu rõ về nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, “trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, chúng ta càng phải khẳng định đậm nét các hoạt động phong phú, dồi dào, để thực tiễn giữa nền tảng tư tưởng của Đảng với sự phát triển kinh tế-xã hội đi đúng hướng, phát triển bền vững theo mục tiêu của Đảng đã đề ra”.

“Tôi rất tâm đắc với các nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc, nhấn mạnh đến 3 đột phá chiến lược. Trong đó có 5 mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chúng ta đặt ra từ Đại hội XI đến XII, có những đột phá còn nguyên giá trị, mang tính thời sự, phù hợp với xu thế phát triển, hội nhập của đất nước trong giai đoạn hiện nay”, ông Hà Sỹ Đồng nhận định.

Ông Hà Sỹ Đồng cho biết, trong đổi mới mô hình tăng trưởng, Đảng ta đã xác định đúng hướng, vẫn xác định đổi mới đầu tư công, ưu tiên cho hạ tầng, ưu tiên cho kết cấu vùng để phát triển kinh tế đồng bộ, tạo ra những sản phẩm để tham gia hội nhập kinh tế quốc tế và chúng ta ký kết những hiệp định thương mại với các nước để sức cạnh tranh có sự lan toả và ngày càng nâng cao thương hiệu của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ông Hà Sỹ Đồng phân tích thêm, đổi mới mô hình tăng trưởng, chúng ta đã tái cơ cấu, đổi mới đầu tư công, tái cơ cấu trong hệ thống doanh nghiệp, trong hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các tiến bộ trong khoa học kỹ thuật. Đặc biệt trong nhiệm kỳ XII, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức về biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh nhưng tăng trưởng của chúng ta rất mạnh, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng "Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay".

Đại biểu Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đại biểu Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo đại biểu Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã đánh giá một cách đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về những thành tựu chúng ta đã nỗ lực đạt được trong suốt quá trình trước đây và từ đó định hướng nội dung phát triển cho một nhiệm kỳ dài tiếp theo để tới năm 2045 nước ta phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, hùng cường.

Đối với đồng bằng sông Cửu Long, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang mong muốn Trung ương quan tâm nhiều hơn bởi đồng bằng sông Cửu Long hiện nay đang thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng cho cả nước là đảm bảo an ninh lương thực, nên rất khó có cơ hội bứt phá như các địa phương khác. Vì vậy, đồng bằng sông Cửu Long mong muốn Trung ương quan tâm nghiên cứu để có cơ chế phân bổ nguồn lực cho các địa phương có nhiệm vụ đảm bảo an ninh lương thực, bớt thiệt thòi trong quá trình phát triển. Đại biểu Lê Tiến Châu mong muốn kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, của đồng bằng sông Cửu Long ngày càng được quan tâm đầu tư để liên kết vùng kết nối các địa phương tạo ra động lực, hành lang kinh tế giúp cho đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu đạt được kết quả tốt hơn, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, tỉnh đặt mục tiêu huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, ưu tiên công nghiệp, phát triển nông nghiệp bền vững; khuyến khích đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch...

Đại biểu Bùi Thanh Bảo, Bí thư Huyện uỷ Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An nhận thấy điểm nghẽn của nền kinh tế chính là nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta chưa nhiều, chưa đáp ứng được sự phát triển.

Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội lần này đặt ra những giai đoạn rất quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước. Theo đại biểu Bùi Thanh Bảo, sau Đại hội, phải cụ thể hoá, thể chế hoá bằng những chính sách, chủ trương.

“Báo cáo chính trị là tầm khái quát lớn nhất và sau đó quan trọng là các cấp, các ngành, đặc biệt là Chính phủ, phải xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể hằng năm. Chúng ta làm như thế nào, phân công ai phụ trách, phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, giao trách nhiệm đầy đủ thì mới thành công.

Quan trọng nhất là tổ chức thực hiện trong cuộc sống. Tôi nghĩ với cách thức chỉ đạo, tầm nhìn hiện nay của Đảng, sau Đại hội, chắc chắn Nhà nước, Chính phủ, cấp uỷ đảng các cấp, các địa phương sẽ có kế hoạch, chương trình triển khai, hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, đại biểu Bùi Thanh Bảo chia sẻ.

 Theo chinhphu.vn

Bài liên quan

Tin mới

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại sản phẩm thép và phân bón
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại sản phẩm thép và phân bón

Bộ Công Thương sẽ tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại đối với phôi thép, thép dài; phân bón DAP/MAP; thép cuộn, thép dây...

Bình Thuận: Hơn 4.000 xe vi phạm bị camera ghi hình
Bình Thuận: Hơn 4.000 xe vi phạm bị camera ghi hình

Thông qua hệ thống camera giám sát giao thông trên quốc lộ 1A, lực lượng chức năng tỉnh Bình Thuận đã phát hiện 4.008 trường hợp vi phạm mà lỗi hầu hết đều do vi phạm tốc độ.

QLTT Nam Định: Xử lý 142 vụ vi phạm trong dịp Tết Tân Sưu 2021
QLTT Nam Định: Xử lý 142 vụ vi phạm trong dịp Tết Tân Sưu 2021

Tin từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Nam Định cho biết, trong dịp Tết Tân Sửu 2021 vừa qua, lực lượng QLTT đã tập trung cao điểm kiểm soát thị trường, thu phạt hành chính trê 978 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá hơn 100 triệu đồng.

Kiến nghị xem xét tính phù hợp của kế hoạch phát triển điện than mới
Kiến nghị xem xét tính phù hợp của kế hoạch phát triển điện than mới

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA), Liên minh Phòng chống các Bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) và Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) mới đã gửi Thư kiến nghị góp ý cho Quy hoạch điện Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (QHĐ VIII) đến Bộ Công Thương theo đúng quy trình góp ý.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương phân cấp một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đồng ý chủ trương phân cấp một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa đồng ý chủ trương về quy định phân cấp quản lý một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

TP.HCM: Đầu xe container bốc cháy, cầu Phú Mỹ bị khói đen bao trùm
TP.HCM: Đầu xe container bốc cháy, cầu Phú Mỹ bị khói đen bao trùm

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 13h chiều ngày 4/3 trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.