Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Tiền Giang: Triển khai việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 309/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm, vai trò trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc triển khai, thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng lực lượng và hoạt động Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh. Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản liên quan đến công tác xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; thống nhất về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong tổ chức thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Hoàn thành việc tổ chức Công an xã chính quy theo lộ trình quy định.

Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị tổ chức phổ biến, quán triệt trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dụng Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an về tổ chức Công an xã chính quy.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình triển khai, thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cho hưởng chế độ, chính sách (số lượng, mức phụ cấp) đối với Công an xã bán chuyên trách khi tiếp tục được sử dụng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh Công an xã cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác thay thế.

Khảo sát, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng trụ sở làm việc Công an xã chính quy giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Chủ động báo cáo, đề xuất Bộ Công an trang cấp các trang thiết bị, phương tiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định để phục vụ yêu cầu công tác của Công an xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định việc bố trí nguồn vốn đầu tư công để xây dựng mới hoặc sửa chữa trụ sở, nơi làm việc, sinh hoạt và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ hoạt động của Công an xã, thị trấn. 

UBND các địa phương phối hợp Công an tỉnh tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Bộ Công an quyết định tổ chức Công an xã chính quy trên địa bàn; đề xuất phương án sắp xếp, bố trí công việc khác hoặc tiếp tục sử dụng lực lượng Công an xã bán chuyên trách để hỗ trợ Công an xã chính quy thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ về kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công an xã, thị trấn; quan tâm bố trí quỹ đất và hỗ trợ ngân sách đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở, nơi làm việc, sinh hoạt và các điều kiện bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của lực lượng Công an xã, thị trấn; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, nhất là các xã đảm bảo đủ điều kiện về diện tích, xã có điều kiện làm việc đặc biệt khó khăn, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Ngoài ra, tăng cường theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các mặt hoạt động của Công an xã, thị trấn chính quy; củng cố, kiện toàn nâng chất hoạt động của các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự để hỗ trợ tích cực cho Công an xã, thị trấn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

PV

Bài liên quan

Tin mới

Agribank Kon Tum tích cực hỗ trợ lãi suất cho khách hàng phát triển kinh tế sau đại dịch
Agribank Kon Tum tích cực hỗ trợ lãi suất cho khách hàng phát triển kinh tế sau đại dịch

Thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ lãi suất vay 2%/năm từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Agribank Kon Tum đang tích cực triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả, khẳng định được vai trò tiên phong, chủ lực trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Cơ hội xuất nhập khẩu và đầu tư với thị trường Nam Phi
Cơ hội xuất nhập khẩu và đầu tư với thị trường Nam Phi

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2022, dự kiến từ ngày 06 - 15/09/2022, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Nam Phi tổ chức Đoàn giao dịch thương mại tại Johannesburg, Pretoria, Durban và Capetown (Nam Phi).

Tổng cục Hải quan với những nội dung chuyển đổi số lớn giai đoạn 2021-2025
Tổng cục Hải quan với những nội dung chuyển đổi số lớn giai đoạn 2021-2025

Nhiều nội dung chuyển đổi số lớn được Tổng cục Hải quan tập trung triển khai trong giai đoạn 2021-2025.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quảng Ngãi những sắc màu”
Triển lãm ảnh nghệ thuật “Quảng Ngãi những sắc màu”

Tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm và trao giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Quảng Ngãi những sắc màu”. Triển lãm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ngãi với bạn bè trong nước và quốc tế.

Sáu tháng đầu năm, thu ngân sách ngành Hải quan tăng 15,4%
Sáu tháng đầu năm, thu ngân sách ngành Hải quan tăng 15,4%

Sáu tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 226.588 tỷ đồng đạt 64,4% dự toán, đạt 61,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Nghệ An ký liên kết du lịch với các vùng miền để cùng phát triển bền vững
Nghệ An ký liên kết du lịch với các vùng miền để cùng phát triển bền vững

UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với TP. Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch năm 2022 với chủ đề “Hội tụ tinh hoa - Nâng tầm điểm đến”.