Tổng cục Hải quan: Không miễn thuế cho hàng NK thay thế cho hàng bị hỏa hoạn

14:58:00 24/10/2018

THCL - Tổng cục Hải quan vừa thông báo việc nhập khẩu (NK) hàng hóa để thay thế cho phần thiết bị, bộ phận bị hư hỏng của Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 do sự cố hỏa hoạn không được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13).

Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Cục Hải quan TP. Cần Thơ và hồ sơ kèm theo về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Dự án ưu đãi đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Tổng cục Hải quan phân tích, theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13) thì hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư được miễn thuế NK.

(Ảnh minh họa)

Tại Điều 104 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (nay quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ) cũng hướng dẫn, các trường hợp hàng hóa NK miễn thuế để tạo tài sản cố định của đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư thuộc trường hợp phải thông báo Danh mục hàng hóa NK miễn thuế; thời điểm thông báo Danh mục: Trước khi đăng ký tờ khai hàng hóa NK miễn thuế đầu tiên.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 thì hàng hóa XK, NK đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được giảm thuế. Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát toàn bộ thì không phải nộp thuế.

Với những quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa NK tại 02 tờ khai số 101600741210, số 101600751820 ngày 13/9/2017 bị hư hỏng do sự cố hỏa hoạn không thuộc đối tượng giảm thuế theo quy định tại Điều 18 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan cũng cho hay, trường hợp Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 nhập khẩu hàng hóa để thay thế cho phần thiết bị, bộ phận bị hư hỏng của Dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 do sự cố hỏa hoạn thì không được miễn thuế theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13).

Hằng Vương (t/h)

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành