TP. Pleiku (Gia Lai): Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín các làng đồng bào dân tộc thiểu số

14:25:00 31/08/2017

THCL - Ngày 30/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku đã tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín các làng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017.

Thành phố Pleiku hiện có 60 già làng, người có uy tín ở 43  làng đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên điạ bàn thành phố đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và tại cộng đồng dân cư.

Một số già làng tiêu biểu, người có uy tín được biểu dương tại Hội nghị

Tại hội nghị, các già làng, người có uy tín đã nghe lãnh đạo thành phố thông báo tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong thời gian đến. Lãnh đạo công an thành phố thông báo tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại 43 làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku.

Cũng tại hội nghị đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của mặt trận, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thành phố Pleiku năm 2017.

Hội nghị cũng đã khẳng định vai trò của già làng và người có uy tín đã có những đóng góp tích cực trọng việc tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”..., óp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự  xã hội của địa phương.

Kim Yến

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?