Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

10:53:00 31/01/2018

THCL - Tại Hà Nội, ngày 30/01/2018, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dự hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) nêu rõ: Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có nhiều điểm mới, trong đó xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; giải pháp về chính trị tư tưởng trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Đồng thời, khẳng định vai trò, vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy.

Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, xây dựng chương trình kế hoạch từng năm và lựa chọn nội dung trọng tâm đột phá để thực hiện; tổ chức việc học tập Chuyên đề năm 2016 với chủ đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam đề nghị, sau hội nghị học tập chuyên đề này, công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên cho cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị, địa phương mình theo Kế hoạch số 06, ngày 08/01/2018 của Bộ Công an về học tập Chuyên đề năm 2018 trong CAND.

Việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được chuẩn bị chu đáo, thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể và xây dựng kế hoạch thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong CAND.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam nhấn mạnh, việc học tập Chuyên đề 2018 phải gắn với học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, với Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Thông tư Quy định về quy tắc ứng xử của CAND và Quyết định số 3104, ngày 29/8/2017 của Bộ Công an về Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, nhân dân và được thực hiện lâu dài, thường xuyên, liên tục, đảm bảo tính khoa học, toàn diện và hệ thống. Đồng thời, gắn với triển khai chương trình công tác công an năm 2018 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS. TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong CAND, với các nội dung, gồm: Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thanh Bình

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành