Xây lắp Dầu khí Việt Nam ước lãi đạt hơn 23 tỷ trong 6 tháng đầu năm

09:13:00 11/07/2018

THCL - Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC – HNX: PVX) báo cáo lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm ước đạt 23,15 tỷ đồng.

Tiền thân của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam là Xí nghiệp Liên hiệp Xây lắp Dầu khí, được thành lập ngày 14/9/1983, là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) - Tập đoàn kinh tế hùng mạnh hàng đầu đất nước.

Lĩnh vực kinh doanh của công ty là: xây lắp chuyên ngành dầu khí; xây dựng công nghiệp; xây dựng dân dụng và sản xuất công nghiệp.

Trong năm 2018, PVX đặt kế hoạch kinh doanh với giá trị sản xuất kinh doanh 3.100 tỷ đồng, tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng, doanh thu công ty mẹ ước khoảng 3.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận trong năm 2018, chỉ đặt mục tiêu nộp NSNN 205 tỷ đồng.

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm, PVX báo cáo lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm ước đạt 23,15 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua, PVX dự kiến ghi nhận giá trị sản xuất kinh doanh hơn 1.227 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch 6 tháng và bằng 40% kế hoạch cả năm 2018. Doanh thu của toàn tổ hợp ước thực hiện 1.647 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch 6 tháng và bằng 43% kế hoạch năm.

Công ty thu hồi được 96,3 tỷ đồng công nợ phải thu khó đòi, tương ứng 160% kế hoạch 6 tháng đầu năm, góp phần lớn vào lợi nhuận của tông ty mẹ và tổng công ty.

Kết quả doanh thu chưa đạt kỳ vọng là do chỉ có chi nhánh phía Bắc cùng với Ban điều hành dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 và Ban điều hành các dự án phía Nam có hoạt động đem lại sản lượng và doanh thu cho tổng công ty.

Ngoại trừ PVC - Petroland hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm (đạt 154%), các đơn vị còn lại đều không hoàn thành kế hoạch sản lượng 6 tháng đề ra và đạt tỷ lệ thấp như PVC – Bình Sơn đạt 40%, ĐOBC đạt 55%, PVC-Đông Đô đạt 59%... đã làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh tổng Công ty.

Ngọc Linh

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?