Chính thức sát nhập Công ty tài chính CP Vinaconex-Viettel vào SHB

06:57:00 16/12/2016

THCL NHNN Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2400/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Công ty tài chính CP Vinaconex-Viettel vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB).

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc sáp nhập Công ty tài chính CP Vinaconex-Viettel vào Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội, đồng thời thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính CP Vinaconex-Viettel số 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính CP Vinaconex-Viettel. Giấy phép này hết hiệu lực thi hành khi Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội đăng ký doanh nghiệp.

Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Công ty tài chính CP Vinaconex-Viettel. Trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội có trách nhiệm: Hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng Sài Gòn-Hà Nội; hoàn trả Ngân hàng Nhà nước bản gốc Giấy phép thành lập và hoạt động số 304/GP-NHNN ngày 14/11/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính CP Vinaconex – Viettel theo quy định của pháp luật; công bố thông tin chấm dứt hoạt động và việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/01/2017.

Loading...

Ca sĩ Du Thiên công bố giới tính thật của mình!

Tỷ giá