Hà Nội: Chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ tại các lễ hội

20:51:00 09/01/2018

THCL - Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Công văn số 87/UBND-KGVX về việc thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018.

Mùa lễ hội việc đỏi tiền lẻ khó kiểm soát

Theo Công văn, UBND TP. Hà Nội yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, như: Tăng cường tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TƯ ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn và các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phân công cán bộ trực tiếp theo dõi diễn biến trong lễ hội trên địa bàn, kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm quy định về tổ chức lễ hội, đặc biệt các lễ hội lớn: Gò Đống Đa, Chùa Hương, Đền Hai Bà Trưng,, Đền Sóc, Đền cổ Loa, Đền Và, Chùa Trầm, Chùa Trăm Gian, Chùa Thầy, Thăng Long Tứ trấn, Phủ Tây Hồ và các lễ hội trên địa bàn.

UBND TP. Hà Nội giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu UBND TP thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện việc kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn; phân công các thành viên liên ngành chịu trách nhiệm trước TP và lĩnh vực quản lý; báo cáo UBND TP. Hà Nội trước ngày 20/01/2018.

Căn cứ vào kết quả triển khai thực hiện của các đơn vị, đề xuất biểu dương, khen thưởng các đơn vị đạt kết quả tốt, nhắc nhở, phê bình các đơn vị tổ chức chưa tốt Lễ hội Xuân 2018, báo cáo UBND TP. Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Công an, Giao thông vận tải, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Tài chính, Du lịch; Tài nguyên Môi trường; các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch quản lý và tổ chức lễ hội; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp chỉ đạo quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ tổ chức phần lễ và phần hội, sắp xếp, bố trí các địa điểm đón tiếp, khu vực vệ sinh; xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn, phòng chống cháy, nổ; giữ gìn và bảo vệ các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và khu vực tổ chức lễ hội; chấm dứt dịch vụ đổi tiền lẻ, nạn bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức.

Đối với các đơn vị có hoạt động lễ hội diễn ra trên sông nước, phải xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội; chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện, đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả và báo cáo kết quả triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân Mậu Tuất với UBND TP.


Bảo Anh

 

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi