Kỷ niệm 5 năm ngày Thương hiệu & Công luận ra số báo đầu

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

19:58:00 29/12/2016

THCL Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh: Hà Nam và Bình Phước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn, thuộc Tổng Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Hoan Nguyễn

Bản tin Tài Chính -BĐS số 24: Người dân khốn đốn vì dự án tái định cư

Tỷ giá