Yêu cầu làm rõ lý do các dự án đầu tư công phải kéo dài sang 2018

12:36:00 06/03/2018

THCL - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo cụ thể về các dự án đầu tư công có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

(Ảnh minh họa)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 1190/BKHĐT-TH gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư Ngân sách Nhà nước năm 2017 sang năm 2018.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương báo cáo danh mục dự án và mức vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2017 có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018.

Theo Công văn, các dự án đề nghị kéo dài phải làm rõ lý do không giải ngân được hết trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018, kèm theo xác nhận của Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch về số giải ngân đến hết ngày 31/01.

Công văn nêu rõ, các Bộ, ngành và địa phương rà soát kỹ, tổng hợp đầy đủ danh mục dự án và mức vốn có nhu cầu kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2018 để tránh trường hợp đề nghị kéo dài nhiều lần. Năm 2018, để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo kéo dài cho các Bộ, ngành và địa phương một lần, không thông báo nhiều lần như các năm trước.

Về tiến độ triển khai thực hiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo chuẩn bị báo cáo theo các nội dung nêu trên, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 15/3.

Bảo Khánh

 

 

 

Thanh tra giai đoạn thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi