Bắc Giang: Chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

13:09:00 07/11/2018

THCL - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 1544/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập gồm: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật phương tiện thiết bị giao thông cơ giới Bắc Giang; Bến xe khách Bắc Giang; Trung tâm Giống nấm Bắc Giang; Trung tâm Quy hoạch xây dựng; Trung tâm Giám định chất lượng; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường Bắc Giang thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần.

Bến xe khách Bắc Giang chuyển thành Công ty cổ phần xe khách Bắc Giang

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công lập nói trên trước khi thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ để thực hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đồng thời, tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện chuyển thành công ty cổ phần đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đủ điều kiện theo quy định.

Như Lan

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành