Ban hành Quy trình nội bộ giải quyết TTHC một cửa BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

08:06:00 10/10/2019

THCL - Ngày 8/10/2019, tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng SơnBQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Theo đó, quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với 7 thủ tục hành chính.

Cụ thể, lĩnh vực Quản lý công sản gồm 2 thủ tục: Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống người lao động; miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế.

Lĩnh vực Thương mại quốc tế gồm 5 thủ tục: Cấp; cấp lại; điều chỉnh; gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đồng thời, giao Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên cơ sở nội bộ quy trình được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào hệ thống thông tin điện tử một cửa của tỉnh.

Nguyễn Kiên

Giá hoa trên thị trường Hà Nội tăng mạnh dịp 20/10

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành