Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

BHXH các địa phương: Tích cực thực hiện cải cách hành chính và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bên cạnh đổi mới công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng các hình thức mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, Bảo hiểm xã hội các địa phương còn tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng bền vững.

Tại Bắc Giang

Năm 2022, chỉ tiêu giao phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tỉnh Bắc Giang là 40.107 người, tăng 135% so với năm 2021. Tính đến hết 30/04/2022, toàn tỉnh có 29.657 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 73,94% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao, giảm 726 người so với tháng 12/2021. Như vậy, để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thì số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn phải phát triển là 10.450 người. Nguyên nhân, do tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19…

Đứng trước những khó khăn trên, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”; giao chỉ tiêu cho UBND các huyện và yêu cầu UBND cấp huyện giao đến từng xã, phường thị trấn trong “Tháng cao điểm”; cập nhật số liệu hằng ngày, giao ban kiểm điểm hằng tuần về kết quả vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn; báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; đồng thời, tham mưu tổ chức Lễ phát động và phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện “Tháng cao điểm” tại các huyện, thành phố.

Cùng với đó, trong “tháng cao điểm” Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo triển khai linh hoạt hình thức truyền thông trên địa bàn tỉnh, từ đó, lan tỏa, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quyết liệt của Bảo hiểm xã hội tỉnh sau gần một tháng triển khai, thực hiện “Tháng cao điểm”, nhận thức của người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh, tính đến hết tháng 5, trên địa bàn đã có 3.611 người tham gia mới, đạt 124,5 kế hoạch tháng cao điểm.

Các huyện, thành phố hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch, một số huyện đạt kết quả cao như: Việt Yên vận động được 601 người, đạt 158,16%, Lục Ngạn đạt vận động được 488 người, đạt 145,6%, Yên Dũng đạt vận động được 363 người, đạt 136,98%…

Đạt kết quả trên là do trước đó Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai Tháng cao điểm, qua đó huy động cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Các địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép, truyền thông lưu động, phát tờ rơi đến các khu dân cư nhằm giúp người dân hiểu được quyền lợi khi tham gia chính sách; Bảo hiểm xã hội các huyện, TP cử cán bộ phụ trách địa bàn, trực tiếp đến thôn, tổ dân phố hướng dẫn người dân các mức đóng phù hợp với tiềm lực; thủ tục đóng nhanh chóng, thuận tiện. Đặc biệt là huyện Việt Yên đã kịp thời trích ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người tham gia lần đầu.

Được biết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với tỉnh Bắc Giang lũy kế đến hết năm 2022 là 40.107 người. Với kết quả của Tháng cao điểm, lũy kế số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của toàn tỉnh là 33.266 người, đạt 83% kế hoạch năm 2022.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, những tháng cuối năm 2022, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; Thường xuyên rà soát, xác định đối tượng tiềm năng cần phải tuyên truyền vận động nhằm duy trì bền vững quá trình tham gia; Phát huy tối đa các kênh đại lý (Bưu điện, Hội phụ nữ, xã…) trong việc tuyên truyền, kiên trì, bền bỉ vận động theo hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, “mưa dầm thấm lâu”… đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của người dân đối với chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; đa dạng các hình thức, phương thức nhận hồ sơ, trả kết quả, thu tiền đóng, chuyển tiền đóng vào quỹ, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức vận động, nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022.

Tại Hải Phòng

Thực hiện bộ Chỉ số nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI chính là cách để Bảo hiểm xã hội Hải Phòng nâng cao năng lực, thực hiện hiệu quả nhất trách nhiệm, nhiệm vụ của đơn vị. DDCI là một trong những giải pháp quan trọng, là công cụ thúc đẩy cạnh tranh giữa các cơ quan, sở, ngành. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp cùng chính quyền chung tay đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng bền vững.

Với đặc thù là ngành có nhiều hoạt động giao dịch với người dân, đơn vị, doanh nghiệp, Bảo hiểm xã hội TP. Hải Phòng luôn xác định lấy người dân, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đổi mới mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ viên chức; phát huy vai trò người đứng đầu từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; nỗ lực trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ.

Việc xây dựng thành công hệ thống bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả đã tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đem đến sự hài lòng cho nhân dân.

Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đã chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông từ Thành phố đến cấp huyện và tại Trung tâm Hành chính công. Đơn vị cũng công khai, minh bạch thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Thành phố; niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Thành phố và 15/15 Bảo hiểm xã hội các quận, huyện; đảm bảo các đơn vị, cá nhân đều dễ dàng tiếp cận.

Bảo hiểm xã hội Thành phố xác định ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt giao dịch điện tử là phương thức tối ưu để giảm số lần và số giờ thực hiện thủ tục hành chính… Việc triển khai này góp phần công khai, minh bạch các quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội về hồ sơ, quy trình thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động tham gia giao dịch, tiết kiệm chi phí và thời gian cho đơn vị, doanh nghiệp. Đến nay, Hải Phòng đã có 12.122/12.350 đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua giao dịch điện tử, đạt 98,15%, cao hơn 0,15% so với chỉ tiêu phấn đấu tại Bản cam kết giữa UBND Thành phố với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Thành phố đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm, bảo đảm tính kết nối, chia sẻ dữ liệu. Hiện ngành Bảo hiểm xã hội đã cung cấp 25/25 bộ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công ngành Bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 100%.

Trong quý I, số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 51.300 hồ sơ, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021; có 39.838 hồ sơ qua giao dịch điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VssID, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.

Với việc triển khai quy trình thanh toán điện tử song phương giữa hệ thống bảo hiểm xã hội và hệ thống ngân hàng thương mại từ năm 2020, các tổ chức, doanh nghiệp có thể thực hiện đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, BHTN hàng tháng cho người lao động một cách nhanh chóng, chính xác, thuận lợi nhất.

Từ 01/06/2021 khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân không cần mang thẻ bảo hiểm y tế giấy mà có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID đã được cài đặt trên điện thoại thông minh. Người dân cũng có thể đề nghị cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, chuyển lương hưu, thay đổi hình thức lĩnh trợ cấp bảo hiểm xã hội... ngay trên ứng dụng VssID của điện thoại mà không cần đến cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã phối hợp với Bộ Công an thực hiện đồng bộ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với dữ liệu quốc gia về dân cư, do đó khi đi khám chữa bệnh, người có thẻ bảo hiểm y tế có thể sử dụng thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử để đăng ký khám chữa bệnh mà không cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đến nay, trên địa bàn Thành phố đã có 1.063 lượt người đi khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip điện tử.

Chú trọng giao dịch điện tử, dịch vụ công, dịch vụ bưu chính công ích, ứng dụng VssID-BHXH số trên nền tảng thiết bị di động… đã góp phần thực hiện chiến lược số Quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số của ngành Bảo hiểm xã hội Thành phố; tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Trong những tháng cuối năm 2022, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, đơn vị và tổ chức tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó góp phần đảm bảo an sinh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Việt Anh

Bài liên quan

Tin mới

6 tháng đầu năm 2022, GRDP Lào Cai tăng 7,14% ​
6 tháng đầu năm 2022, GRDP Lào Cai tăng 7,14% ​

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2021, xếp thứ 8/14 ỉnh Trung du miền núi phía Bắc và xếp thứ 29/63 tỉnh, thành phố.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 01/07, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Ngày 01/07: Ca Covid-19 mới tăng lên 927; số khỏi gấp 9 lần
Ngày 01/07: Ca Covid-19 mới tăng lên 927; số khỏi gấp 9 lần

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 ngày 01/07 của Bộ Y tế: Cả nước có 927 ca mắc mới Covid-19, tăng 88 ca so với hôm qua. Trong ngày có 8.345 F0 khỏi, gấp 9 lần số mắc mới. Tiếp tục không có bệnh nhân tử vong.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, chủ động triển khai các cơ chế, giải pháp đã được quy định để bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị trung tâm thị trấn Bố Hạ 136ha
Bắc Giang duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu đô thị trung tâm thị trấn Bố Hạ 136ha

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị trung tâm thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế (tỷ lệ 1/500).

Ngày 04/07 tại Huế, khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía Nam, năm 2022
Ngày 04/07 tại Huế, khai mạc Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân khu vực phía Nam, năm 2022

Chiều ngày 01/07, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp báo công bố Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật của lực lượng Công an nhân dân khu vực phía Nam, năm 2022. Tham dự và chủ trì buổi họp báo có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục PX03 và Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế