Bộ Công thương đề xuất một số thay đổi trong sản xuất kinh doanh thuốc lá

14:59:00 23/09/2020

THCL - Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 67, trong đó có một số thay đổi về cấp phép đầu tư trồng cây thuốc lá, cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và vấn đề liên kết với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bộ Công Thương thấy rằng một số nội dung của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá cần phải điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Theo Bộ Công Thương, cần khắc phục tình trạng chồng chéo trong việc cấp phép đầu tư trồng cây thuốc lá. Hiện nay, các Sở Công Thương nơi có trụ sở doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá trong khi doanh nghiệp này không có vùng trồng tại đây ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp, tạo sự chồng chéo. Theo đó, hướng sửa đổi của Bộ Công thương trong dự thảo Nghị định mới như sau:

- Tại Điều 7 dự thảo Nghị định quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đầu tư trông cây thuốc lá quy định doanh nghiệp ngoài việc đầu tư 100ha/vụ thì phải có 1 vùng trồng với diện tích trồng tối thiểu 40  ha/1 tỉnh.

- Tại Điều 11 dự thảo Nghị định quy định rõ Sở Công Thương nơi có vùng trồng trực tiếp của doanh nghiệp có quy mô trồng lớn nhất (tối thiểu là 40ha) là đơn vị cấp Giấy phép đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Sở Công Thương các tỉnh nơi có vùng trồng của doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp trong việc quản lý.

Về việc cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá. Hiện nay, theo quy định của Nghị định 67/2013/NĐ-CP, điều kiện để được cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá là doanh nghiệp phải trực tiếp sở hữu máy móc. Trong thực tế, Vinataba đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động sản xuất sản phẩm thuốc lá nhưng không trực tiếp sở hữu máy móc mà  trực tiếp sở hữu các nhãn thuốc lá và đầu tư 100% vốn vào các đơn vị nhập khẩu, phân phối thuốc lá và các công ty sản xuất thuốc lá.

Vướng mắc này được Bộ Công thương đề xuất sửa đổi theo hướng: Tại Điều 16 dự thảo Nghị định quy định điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá) là Doanh nghiệp phải có máy móc thiết bị chuyên ngành gồm các công đoạn chính cuốn điếu, đóng bao hoặc 100% vốn tại công ty có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Với các quy định này, các đơn vị sản xuất sản phẩm thuốc lá nhưng không trực tiếp sở hữu máy móc thiết bị được cấp Giấy phép sản xuất theo quy định.

Về vướng mắc trong việc cổ phần hóa và quy định vốn nhà nước đầu tư tại liên doanh. Do Nghị định 67/2013/NĐ-CP chưa làm rõ về vốn chi phối của nhà nước tại Liên doanh đã gây khó khăn, vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (Vinataba). Cụ thể là không thể cổ phần hóa Vinataba do vướng mắc quy định tỷ lệ sở hữu chi phối đồng thời với việc Liên doanh nước ngoài phải đảm bảo liên kết với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá.

Bộ Công Thương cho rằng cần phải bổ sung quy định về điều kiện thành lập dự án có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá. Theo đó, dự án phải liên doanh với doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất sản phẩm; Nhà nước có cổ phần chi phối tại doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá; Doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá chiếm cổ phần chi phối trong Dự án

Ngọc Khánh

Giá hoa trên thị trường Hà Nội tăng mạnh dịp 20/10

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành