Cán bộ công chức, viên chức cần biết 5 thay đổi về chế độ tiền lương, BHXH

13:16:00 02/06/2018

THCL - Mới đây tại hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành trung ương khoá XII, 3 Nghị quyết đã được ban hành với những thay đổi lớn về chính sách lương, bảo hiểm xã hội liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức.

1. Không còn chế độ "biên chế suốt đời": Nghị quyết 26-NQ/TW được ban hành ngày 19.5 với nội dung nổi bật về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Một trong những giải pháp, nhiệm vụ được đề cập là tiến tới bỏ "biên chế suốt đời"; đồng thời xây dựng cơ chế cạnh tranh vị trí làm việc để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nhiều khoản phụ cấp và khoản chi ngoài lương dành cho cán bộ, công chức, viên chức bị bãi bỏ: Theo Nghị quyết 27-NQ/TW trong thời gian tới, nhiều khoản phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ bị bãi bỏ. Bao gồm: Phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, phụ cấp công vụ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, các khoản chi ngoài lương như: Tiền bồi dưỡng họp, tiền bồi dưỡng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; hội thảo... cũng bị bãi bỏ.

3. Xây dựng 5 bảng lương mới theo vị trí, chức vụ: 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với chức vụ lãnh đạo.

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức lãnh đạo.

- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang: 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an; 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an và 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

4. Giảm thời gian đóng BHXH để hưởng hưu trí xuống còn 10 năm: Nghị quyết 28-NQ/TW, điều kiện hưởng chế độ hưu trí sẽ được sửa đổi theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí, hướng tới còn 10 năm nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH.

5. Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay: Nghị quyết 27-NQ/TW nổi bật với chính sách bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay để tính lương cho cán bộ, công chức. Thay vào đó, mức lương cơ bản sẽ được tính bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. 

Hoàng An

Thực phẩm nhập lậu gia tăng, cơ quan chức năng gặp khó

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành