Có hay không việc BQL Khu kinh tế Quảng Ninh “làm khó” doanh nghiệp?

14:00:00 07/05/2018

THCL - BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục “chây ì”, chưa chịu cấp Giấy Chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh TM Tân Tiến (Công ty Tân Tiến) dù doanh nghiệp này đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý hơn 1 năm qua.

Mục 4, điều 49, Nghị định 108 của Chính phủ ghi rõ: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư”.

Đối chiếu Nghị định trên với những gì đang diễn ra tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) thì dường như văn bản trên chưa hề tồn tại. Hoặc ít nhất, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh cũng đang cho rằng, mình không thuộc phạm vi phải chấp hành Nghị định 108.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - trưởng ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh.

“Phớt lờ” Nghị định 108

Theo đơn kiến nghị của Công ty Tân Tiến gửi các cơ quan chức năng, căn cứ vào đề nghị của Công ty, sau khi lấy ý kiến các sở ngành liên quan, ngày 10.8.2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 4743 chấp thuận cho Công ty Tân Tiến bổ sung dự án sản xuất xút quy mô 20 nghìn tấn/năm tại KCN Việt Hưng (TP Hạ Long). Sau đó, ngày 4.5.2016, BQL Khu Kinh tế Quảng Ninh cũng đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư dự án.

Đến ngày 20.3.2017, sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyết định số 442 phê duyệt báo cáo tác động môi trường của dự án, Công ty Tân Tiến đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý gửi BQL Khu kinh tế Quảng Ninh phê duyệt dự án sản xuất xút quy mô 20 nghìn tấn/năm của Công ty.

Tuy nhiên, với lý do lo ngại việc sản xuất Clo lỏng và acid HCL có thể gây ảnh hưởng không tốt tới môi trường, BQL Khu kinh tế Quảng Ninh yêu cầu Công ty Tân Tiến điều chỉnh đánh giá tác động môi trường.

Tiếp thu đề nghị của BQL Khu kinh tế Quảng Ninh, Công ty Tân Tiến đã điều chỉnh đánh giá tác động môi trường và được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.

Ngày 29.11.2017, Công ty Tân Tiến tiếp tục có văn bản số 2911 gửi BQL Khu kinh tế Quảng Ninh xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án sản xuất xút quy mô 20 nghìn tấn/năm.

Suốt từ thời điểm đó cho đến nay, với lý do, “không có chuyên môn sâu về lĩnh vực hóa chất” và cần phải “tham vấn ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học”, BQL Khu kinh tế Quảng Ninh đang tiếp tục lừng chừng, thậm chí “chây ì” trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Tân Tiến.

Như vậy là hơn 1 năm qua, dù đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý Công ty Tân Tiến vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong khi đó, mục 4, điều 49, Nghị định 108 của Chính phủ ghi rõ: “Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư”.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải, bà Vũ Thị Hồng Bích, Tổng Giám đốc Công ty Tân tiến bức xúc: “Trong khi một số doanh nghiệp khác được ưu đãi tiền thuê đất thì doanh nghiệp của tôi, dù đã nộp đầy đủ tiền thuê đất lại đang bị BQL Khu kinh tế làm khó dễ”.

Những lo ngại phi thực tế

Trao đổi với phóng viên về lý do lừng chừng, “chây ì” trong việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Tân Tiến, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng BQL Khu kinh tế Quảng Ninh nhiều lần nhắc đi nhắc lại lý do lo ngại dự án bị… “đánh bom, khủng bố” sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường. Đây cũng chính là lý do được viện dẫn trong văn bản số 710 của BQL Khu kinh tế Quảng Ninh gửi UBND tỉnh để đề nghị có thêm thời gian tham khảo ý kiến của Ban chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bình luận về vấn đề này, bà Vũ Thị Hồng Bích chua chát: “Với lý do lo ngại đánh bom, khủng bố thì không một doanh nghiệp, một cơ sở sản xuất hóa chất nào ở Việt Nam được phép hoạt động. Mà không chỉ có ngành hóa chất, rất nhiều ngành nghề khác nếu bị đánh bom cũng gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho môi trường.

Bên cạnh lý do không chính đáng như trên, một lý do nữa mà mà BQL Khu kinh tế Quản Ninh viện dẫn trong một số văn bản gửi Công ty Tân Tiến để giải thích về sự chậm trễ trong việc cấp giấy phép dự án là cần thời gian “tham vấn ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học”.

Theo tìm hiểu thực tế, nguyên liệu để Công ty Tân Tiến sản xuất xút là muối ăn tinh khiết. Công nghệ hiện có cũng cho phép sản xuất xút mà không có khí thải, nước thải cũng như chất thải rắn. Đây cũng là điều đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận.

Việc cẩn trọng “tham vấn ý kiến chuyên gia và các nhà khoa học” trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà BQL Khu kinh tế Quảng Ninh là đáng hoan nghênh. Tuy vậy, việc tham khảo cũng chỉ nên thực hiện trong phạm vi 20 ngày mà Nghị định 108 của Chính phủ cho phép.

Vượt quá thời hạn trên mà vẫn tiếp tục “tham vấn” thì rõ ràng BQL Khu kinh tế Quảng Ninh đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, tạo ra những bức xúc không cần thiết cho doanh nghiệp. Và tất nhiên, dư luận có quyền đặt câu hỏi về động cơ thực sự của BQL Khu kinh tế Quảng Ninh khi liên tục kéo dài thời gian “tham vấn”!?

Điều 49. Quy trình thẩm tra dự án đầu tư thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư

1. Nhà đầu tư nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư; nộp cho Ban Quản lý 4 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc đối với dự án do Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 2. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.

4. Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ,    Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với dự án do Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý tổng hợp ý kiến các cơ quan được hỏi ý kiến để quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Trường hợp dự án đầu tư không được chấp thuận, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

5. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư, cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư sao gửi Giấy chứng nhận đầu tư đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ quản lý ngành và các cơ quan có liên quan

 Hà Trần

TP. HCM: Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại dịp tết

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành