Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV thành công tốt đẹp

16:02:00 17/05/2018

THCL - Sáng 17/5, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV bước sang ngày làm việc thứ 2, với các nội dung: Thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện; thông báo kết quả kỳ họp thứ I, BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIV; ra mắt BCH Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Với khẩu hiệu “Đổi mới – dân chủ - đoàn kết – trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV đã bầu ra BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới gồm 28 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, BCH khóa XIV đã bầu BTV Liên đoàn lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 4 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tất cả các lĩnh vực của tổ chức Công đoàn, nhất là các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, những bài học kinh nghiệm trong 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2013-2018. Từ đó thống nhất các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm mới. Trong đó, sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Hồng Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV cho biết, để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV đề ra, ngay sau Đại hội này, các cấp công đoàn cần tập trung nguồn lực, đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho các đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; chú trọng đổi mới cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động tham gia vào các tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, Luật Tố cáo và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thanh Nga

Kiểm tra ga Sài Gòn, phát hiện nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành