Đảng bộ TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc): Xác định nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 – 2025

16:34:00 30/07/2020

THCL - Chiều 30/7/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã bỏ phiếu bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành khóa XXI và lấy phiếu giới thiệu Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh bỏ phiếu tại Đại hộiBí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh bỏ phiếu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên xác định quan điểm phát triển thành phố theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, kinh tế - xã hội phát triển bền vững, trong đó dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ yếu của thành phố; Quá trình xây dựng và phát triển, Vĩnh Yên phải có trách nhiệm đi trước một bước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; làm động lực, hạt nhân thúc đẩy kinh tế, xã hội của các địa phương khác trong tỉnh; trở thành đô thị trung tâm của thành phố Vĩnh Phúc trong tương lai.

Đảng bộ thành phố Vĩnh Yên đã xác định các nhiệm vụ trọng của nhiệm kỳ 2020-2025 đó là:

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của thành phố.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; tạo sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển mới.

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo công tác dân vận theo hướng sát dân, sát cơ sở; đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Tăng cường và tiếp tục xây dựng văn hóa văn minh đô thị, để văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ, giảm nghèo, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi nhằm phát huy nội lực và khát vọng vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Vĩnh Yên.

Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội để xây dựng và phát triển. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng. Phát huy vai trò của chi bộ đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan truyền thông, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Cùng với việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ thành phố cũng chọn ra các khâu đột phá trong nhiệm kỳ để triển khai thực hiện là:

Đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị, có bước đột phá về nâng cao chất lượng đô thị, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I.

Tập trung cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng và trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo môi trường thuận lợi phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, các công trình xã hội phục vụ Nhân dân, quan tâm triển khai các dự án phát triển đô thị bền vững, thân thiện.

Long Trần

Hanh Silk: Nâng tầm thương hiệu "lụa đũi" Nam Cao

 

 

 

 

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành