Điều kiện đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài?

08:18:00 16/05/2020

THCL - Lao động phổ thông của Việt Nam đang có xu hướng ra nước ngoài lao động, kéo theo sự ra đời của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được cung cấp lao động ra nước ngoài khi vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng; Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông phải là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư...

 Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viênDiện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên

Tại Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định: Doanh nghiệp (DN) hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là DN dịch vụ) là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh được thành lập và hoạt động theo Luật DN, đáp ứng các điều kiện như:  Vốn pháp định không thấp hơn 5 tỷ đồng; Có chủ sở hữu, tất cả các thành viên, cổ đông phải là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

Ngoài ra,  DN dịch vụ phải có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định: Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động thuộc sở hữu của DN dịch vụ hoặc được DN dịch vụ thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và phải đáp ứng điều kiện tối thiểu  như: Có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; Diện tích phòng học trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

Liên quan đến tiền ký quỹ thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập, tiền ký quỹ của DN đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp DN không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề.

Bên cạnh đó, Nghị định 38/2020/NĐ-CP bắt buộc DN đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thực hiện việc ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại và DN ký kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với nội dung quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan và thực hiện theo mẫu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Mức tiền ký quỹ của DN bằng 10% tiền vé máy bay một lượt hạng phổ thông tại thời điểm DN ký quỹ từ nước mà người lao động đến làm việc về Việt Nam tính theo số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong Hợp đồng nhận lao động thực tập đã đăng ký…

Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2020, thay thế Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ. Đồng thời bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng LĐ- TB&XH ban hành quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

PV

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành