Dư thừa cấp phó tại huyện Yên Dũng (Bắc Giang): ‘Xé rào’ quy định trong bổ nhiệm cán bộ

22:19:00 13/11/2017

THCL - Tại nhiều cơ quan của UBND huyện Yên Dũng đang xảy ra tình trạng bổ nhiệm thừa hàng loạt cấp phó. Vì đâu, có chuyện địa phương này ngang nhiên “xé rào” các quy định của pháp luật trong việc bổ nhiệm cán bộ?!

Ngày 2/10/2017, UBND tỉnh Bắc Giang ra Kết luận thanh tra số 1663/KL-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Linh ký về việc quản lý, sử dụng biên chế và bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên chức của UBND huyện Yên Dũng giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/7/2017, đã phát hiện ra hàng loạt sai phạm trong việc bổ nhiệm cấp phó vượt quy định.

UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang bổ nhiệm thừa hàng loạt cấp phó

Cụ thể, tại văn phòng UBND và HĐND có 04 phó Chánh văn phòng, thừa 01 phó Chánh văn phòng so với quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ – CP ngày 05/5/2014.

Tại phòng Tài nguyên và Môi trường có 03 Phó Trưởng phòng, thừa 01 Phó Chánh văn phòng so với Thông tư liên tịch số 50/TTLT – BTNMT – BNV ngày 28/8/2014 giữa liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ.

Tại Thanh tra huyện có 03 Phó Thanh tra, thừa 01 so với quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT – TTCP  BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thông có 04 Phó Trưởng phòng, thừa 01 so với quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ – CP ngày 05/5/2014 và Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT – BNNPTNT – BNV giữa liên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ.

Ở các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Dũng cũng xảy ra tình trạng “vượt trần” về số lượng cấp phó so với quy định. Tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có 03 Phó Giám đốc, thừa 01 so với quy định của UBND huyện về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện.

Tại Trung tâm phát triển quỹ đất, có 04 Phó Giám đốc, thừa 02 Phó Giám đốc so với quy định của UBND huyện quy định cơ cấu, tổ chức bộ máy của Trung tâm phát triển quỹ đất. Tại một số trường học trên địa bàn cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Sau nhiều lần liên hệ để làm việc, ông Khổng Minh Tùng, Chánh văn phòng UBND huyện Yên Dũng cho biết ngắn gọn, việc bổ nhiệm thừa hàng loạt cấp phó này là từ thời “sếp Dũng” (ông Trần Văn Dũng – nguyên Chủ tịch huyện Yên Dũng, hiện đang là Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) còn hiện tại các lãnh đạo đang “bận” họp.

Được biết, ngày 2/10/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh lại tiếp tục ký Kết luận thanh tra số 1663/KL-UBND về việc quản lý, sử dụng biên chế và bổ nhiệm, điều động, luân chuyển công chức, viên chức của UBND huyện Yên Dũng giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/7/2017. Trong đó, làm rõ hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng trong công tác nhân sự liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu là ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện.

Vì đâu, huyện Yên Dũng lại ngang nhiên “xé rào” các quy định của pháp luật để bổ nhiệm thừa hàng loạt cấp phó?! Đồng thời, liên tục né tránh trả lời báo chí về vấn đề này. Trách nhiệm trong vấn đề này thuộc về ai?! Trong khi ông Trần Văn Dũng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã chuyển công tác sang vị trí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Trong khi, các lãnh đạo đương nhiệm của huyện Yên Dũng còn đang “bận” họp như vị Chánh văn phòng cho biết, thì ngân sách từ tiền thuế đóng góp của nhân dân vẫn đang “nai lưng” để chi trả phụ cấp cho hàng loạt cấp phó được bổ nhiệm trái quy định của huyện Yên Dũng. 

Báo Thương hiệu và Công luận sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vấn đề này!

LÊ ĐẠI

Xét xử vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng