Giáo viên trường THPT có được phép mở công ty TNHH?

17:30:00 21/07/2020

THCL - Chị Hương Giang (Ba Đình, Hà Nội) hỏi: Hiện tại, tôi đang là giáo viên trường THPT, tôi muốn cùng một số người bạn muốn mở một công ty TNHH, trong đó, tôi đảm nhận vai trò là Giám đốc. Vậy tôi có được phép không?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Trả lời:

Theo thông tin cung cấp, chị Hương Giang không nêu rõ đang là giáo viên thuộc trường công lập hay dân lập, tư thục, vì vậy, chúng tôi đặt giả định về 2 trường hợp nêu trên để chị tham khảo.

Theo Điều 2 về “Viên chức” - Luật Viên chức năm 2010 thì, viên chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định của pháp luật.

Trường hợp thứ nhất, nếu chị là giáo viên trường công lập, đã vượt qua kỳ thi tuyển viên chức làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc thì chị là viên chức theo quy định tại Điều 2 - Luật Viên chức năm 2010 nêu trên. Trong trường hợp này, chị thuộc đối tượng không có quyền thành lập doanh nghiệp và/hoặc không được giữ vai trò giám đốc – người quản lý doanh nghiệp theo khoản 2, Điều 18 về “Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp” - Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Cụ thể, quy định như sau:

“2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

c) Sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam; sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân.

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng chống tham nhũng.

Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh”.

Trường hợp của chị Hương Giang thuộc điểm (b), khoản 2, Điều 18 nêu trên, do đó chị không có quyền thành lập doanh nghiệp mới và/hoặc giữ chức vụ quản lý trong doanh nghiệp. Cụ thể,  không được giữ các chức vụ sau: Chủ tịch hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc, chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại điều lệ công ty.

Tuy nhiên, theo khoản 3, Điều 18 - Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì chị được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp. Tức là, chị có quyền đầu tư vào doanh nghiệp đã được thành lập, thông qua góp thêm vốn, hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH, nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần.

Lưu ý, khi nhận chuyển nhượng, chị cần kiểm tra xem người chuyển nhượng có bị hạn chế việc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần theo điều lệ, hoặc quy định của pháp luật doanh nghiệp hay không.

Trường hợp thứ hai, nếu chị là giáo viên trường dân lập, tư thục  hoặc chị đnag là giáo viên trường công lập nhưng chưa qua kỳ  thi tuyển viên chức thì . Theo đó, chị không bị hạn chế quyền thành lập doanh nghiệp và/hoặc được giữ vai trò giám đốc – người quản lý doanh nghiệp.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Xuân Đoàn Luật sư Hà Nội

Thị trường du lịch cuối năm “tưng bừng giảm giá” sau dịch Covid - 19

 

 

 

 

  

 

  

 

TÂN HOÀNG MINH GROUP
Tập đoàn Sun Group
Ngân hàng SHB
https://gavi.com.vn/
Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành