Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hà Nội: Đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống tham nhũng

08:30:00 30/12/2018

THCL - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND, triển khai công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 của thành phố.

Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, như: Tăng cường công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong quy hoạch sử dụng đất, công tác đấu thầu, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức...; đẩy mạnh CCHC, nhất là cải cách TTHC; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các VBQPPL; thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt và trả lương, thu nhập qua tài khoản...

Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị”.

Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời các đơn tố cáo có liên quan đến tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực như: Quản lý tài chính, ngân sách; quản lý sử dụng đất đai, môi trường; quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng; quản lý trật tự đô thị; công tác cán bộ... Thường xuyên rà soát, tố chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo xử lý vi phạm qua công tác giải quyết tố cáo.

Tăng cường thanh tra, kiếm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị...

Đinh Hoàng

Hà Nội: Cháy lớn tại biệt thự liền kề gần Thiên Đường Bảo Sơn

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành