Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIV

Hà Nội: Tập trung triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

07:46:00 20/02/2019

THCL - Ngày 18/02/2019, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 607/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 

Tập trung triển khai công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Trong đó chỉ đạo, để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Khắc phục triệt để tình trạng thiếu trách nhiệm, vô cảm, thiếu quyết liệt của từng ngành, địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; có cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức và địa phương, trong đó, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp, từng ngành trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Xây dựng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; coi đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Xây dựng cơ chế quản lý nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương, trong nội bộ các ngành, giữa các ngành, các lĩnh vực; xác định rõ vai trò đầu mối, điều tiết và giám sát các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên phạm vi cả nước

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngoại vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hà Nội, Tòa án nhân dân TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan, xin ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Chỉ thị của Ban Bí thư nêu trên; hoàn thành trong tháng 02/2019.

Lê Đại

 

Bản tin cuối tuần số 8: Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị lập biên bản vì nghi 'vòi tiền' tại Vĩnh Phúc

Tập Đoàn Vingroup
Tập Đoàn Bảo Việt
Công ty cổ phần nhựa thiếu niên tiền phong
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
mobifone
Tập đoàn Tân Á Đại Thành