Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

Hải Dương: Vì sự phát triển của ngành điện!

Vừa qua, đại diện Công ty CP Đông Á và Cty CP KT điện Hải Dương đã có đơn thư gửi các cơ quan chức năng đề nghị kiểm tra và xử lý một số thông tin liên quan đến Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Cụ thể là ông Phạm Trung Nghĩa – PGĐ PC Hải Dương, bởi ông Nghĩa là “gương mặt” sáng giá nhất trong đợt bổ nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám Đốc PC Hải Dương.

Tuân thủ đúng quy định của ngành để phát triển!

Trong đơn ông Nguyễn Công Toản Toản - đại diện Công ty CP Đông Á  và ông Nguyễn Đình Hòa - đại diện Cty CP kỹ thuật điện Hải Dương trình bày các vấn đề liên quan đến việc luân chuyển, bổ nhiệm ông Phạm Trung Nghĩa. Bên cạnh đó, đưa ra hàng loạt danh sách được cho là anh em họ hàng với ông Nghĩa… Tất cả mọi thông tin trong đơn đều tự cho là vi phạm quy định về công tác quản lý và sử dụng cán bộ, trái với Luật Phòng chống tham nhũng…

Trước những thông tin phản ánh trên, Tổng Cty điện lực Miền Bắc đã có công văn số 2004/EVNNPC – KTTT ngày 24/4/2020 do Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Tổng Giám đốc đã ký về việc trả lời thông tin phản ánh, kiến nghị của Công ty CP Đông Á và Công ty CP kỹ thuật điện Hải Dương. Trong văn bản số 2004/EVNNPC – KTTT Tổng công ty trả lời, viện dẫn bằng các căn cứ pháp lý hết sức thuyết phục.

Công văn số 2004/EVNNPC-KTTT ngày 24/4/2020 của Tổng Cty điện lực Miền BắcCông văn số 2004/EVNNPC-KTTT ngày 24/4/2020 của Tổng Công ty điện lực Miền Bắc

Vì vậy, ngày 7/5/2020, ông Nguyễn Công Toản và ông Nguyễn Đình Hòa đã làm đơn gửi các cơ quan ban ngành, bày tỏ quan điểm đồng thuận và nhất trí với công văn số 2004/EVNNPC-KTTT ngày 24/4/2020 của Tổng Cty điện lực Miền Bắc do bà Đỗ Nguyệt Ánh đã ký. Và xin rút lại tất cả các ý kiến, kiến nghị mà các ông đã nêu trong đơn gửi tới các cơ quan chức năng ngày 20/4/2020. 

Để lựa chọn người hội tụ đủ năng lực và phẩm chất để điều hành và đưa Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương phát triển là cả một quá trình xem xét, lựa chọn, kiểm tra đối chiếu với các Quy định của Đảng, Nhà nước và của ngành điện.

Được sự nhất trí của tập thể Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã chấp thuận, nhất trí tuyệt đối với 100% số phiếu bầu giới thiệu đồng chí Phạm Trung Nghĩa - Phó Giám đốc vào vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Và gửi quy trình sang Thường vụ Ban Chấp hành Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương xem xét kiểm tra.

Ngày 25/03/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương đã Công văn số 1142/-CV/TU nhất trí đồng chí Phạm Trung Nghĩa giữ chức Chủ Tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

Vượt qua được quy trình kiểm soát chặt chẽ của Thường vụ Ban Chấp hành Tỉnh ủy tỉnh Hải Dương, ông Phạm Trung Nghĩa, tiếp tục được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiểm tra, xem xét cẩn trọng và đồng thuận nhất trí ra Quyết định số 129/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2020 nhất trí bổ nhiệm ông Phạm Trung Nghĩa vào chức Chủ Tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương từ ngày 01/06/2020. 

EVN và EVNNPC vận dụng đúng quy định của luật 

Trước những kiến nghị của Công ty CP Đông Á, Công ty CP kỹ thuật điện Hải Dương và việc trả lời những kiến nghị của Tổng Cty điện lực Miền Bắc có đảm bảo đúng quy định pháp luật hay không? PV đã có buổi trao đổi với Luật sư Lại Huy Phát – Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho biết:  Đối chiếu văn bản pháp lý cho thấy, tại điều 56.1.c quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn EVN quy định rõ quy trình, thủ tục luân chuyển cán bộ được nêu rõ “ Đại diện lãnh đạo đơn vị gặp gỡ cán bộ được luân chuyển, đơn vị đi, đơn vị đến để trao đổi chủ trương, thông báo kế hoạch, mục đích, yêu cầu và nghe cán bộ trình bày nguyện vọng, đề xuất cá nhân trước khi ra quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Luật sư Lại Huy Phát – Đoàn luật sư TP. Hà NộiLuật sư Lại Huy Phát – Đoàn luật sư TP. Hà Nội

Luật sư Phát nhấn mạnh: Điều 56.1 của quy chế về công tác cán bộ trong tập đoàn có nội dung hoàn toàn phù hợp với Điều 7 của quy định 98-QĐ/TW. Bên cạnh đó, đối chiếu với các văn bản cá biệt áp dụng với ông Nghĩa, thì quy trình, thủ tục về việc luân chuyển ông Nghĩa đã được các cấp có thẩm quyền thực hiện đúng, đủ. Khi xét thấy cần thiết, cấp có thẩm quyền quyết định dừng xem xét luân chuyển ông Nghĩa ở thủ tục “gặp gỡ cán bộ để trao đổi chủ trương luân chuyển” theo quy định tại điều 56.1. c nêu trên. 

Như vậy, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương và cá nhân ông Phạm Trung Nghĩa đã tuân thủ các quy định của Đảng, hệ thống Pháp luật của Nhà nước (Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định 59/2019/NĐ-CP, Nghị định 26/2018/NĐ-CP) và các văn bản pháp lý nội bộ (Quyết định 253/QĐ-EVN, Quyết định 116/QĐ-EVN, Quyết định 1551/QĐ-EVNNPC) cũng như văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp có thẩm quyền. Quy định 98-QĐ/TW cũng cho thấy Trung ương Đảng hướng dẫn: Đối với ngành, lĩnh vực, cơ quan Nhà nước nào thì phải tự quyết định và chủ động lập kế hoạch luân chuyển, bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, phù hợp với đặc thù hoạt động của từng ngành, lĩnh vực, cơ quan nhà nước đó.        

Còn về quan hệ công tác giữa ông Phạm Trung Nghĩa với bà Nguyễn Thị Thanh Giang và bà Phạm Thị Quyên có vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng không?

Luật sư Phát nói: Theo hồ sơ, bà Nguyễn Thị Thanh Giang là vợ của ông Phạm Trung Nghĩa được tuyển dụng ngày 29/9/2005, được điều động làm việc tại phòng Tổ chức và Nhân sự từ đó cho đến nay. Năm 2006, ông Phạm Trung Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Giang kết hôn. Ngày 15/02/2012, bà Nguyễn Thị Thanh Giang được Giám đốc Công ty (thời điểm đó là ông Nguyễn Trọng Hữu) bổ nhiệm lần đầu làm Phó Trưởng phòng tổ chức và nhân sự Công ty, được phân công phụ trách công tác Bảo hiểm, Y tế, quản lý hồ sơ nhân sự cán bộ công nhân viên (riêng công tác Tổ chức và Nhân sự do Trưởng phòng tổ chức và nhân sự trực tiếp phụ trách). Ngày 18/5/2014, ông Phạm Trung Nghĩa được Giám đốc Công ty bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty.

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì bà Nguyễn Thị Thanh Giang không thuộc trường hợp là lãnh đạo đơn vị (theo Điều 3.18, các trường hợp là lãnh đạo đơn vị gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, ban). Mặc dù cùng do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, nhưng theo Điều 6.3.a của Quy chế về công tác cán bộ thì quy trình bổ nhiệm Phó phòng cũng không giống quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc, theo đó chức vụ Phó Giám đốc Công ty phải được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt trước khi Giám đốc công ty quyết định bổ nhiệm. Còn bà Nguyễn Thị Thanh Giang đảm nhận ví trí công tác trên không phải do ông Phạm Trung Nghĩa bổ nhiệm hoặc tiến cử.

Trong trường hợp khi ông Phạm Trung Nghĩa có giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHHMTV Điện lực Hải Dương. Chiểu theo Điều 100 của luật doanh nghiệp quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của Chủ tịch kiêm Giám đốc thì ông Phạm Trung Nghĩa không thuộc trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty điện lực Hải Dương (Khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5). Mặt khác, ông Phạm Trung Nghĩa cũng không trong trường hợp: “là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi , anh, chị em ruột của Chủ Tịch hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

Chỉ lưu ý: Ông Phạm Trung Nghĩa phải tuân thủ quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn (Điều 20.3 của Luật Phòng, chống tham nhũng). Cụ thể: Giám đốc Công ty không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị. Như vậy bà Nguyễn Thanh Giang không trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức và nhân sự của Công ty, không có chuyên môn và không làm các loại công việc được liệt kê trong điều 20.3 của Luật phòng chống tham nhũng, nên không thuộc trường hợp cấm Giám đốc Công ty bố trí. 

Còn trường hợp người nhà là Bà Phạm Thị Quyên là chị gái ruột của ông Phạm Trung Nghĩa. Vào tháng 03/2010, được giám đốc Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương (thời điểm đó là ông Nguyễn Trọng Hữu) bổ nhiệm lần đầu chức vụ Giám đốc Điện lực Cẩm Giàng (đơn vị phụ thuộc của đơn vị cấp III) sau đó được bổ nhiệm lại cho đến nay.

Cũng tương tự quan hệ công tác giữa ông Phạm Trung Nghĩa và bà Nguyễn Thị Thanh Giang như đã phân tích ở trên, tính đến thời điểm hiện tại, bà Phạm Thị Quyên đang đảm nhận vị trí công tác là Giám đốc Điện lực huyện Cẩm Giàng. Bà Phạm Thị Quyên cũng không thuộc trường hợp bị cấm bởi bà Phạm Thị Quyên đang điều hành Điện lực cấp IV hoạt động theo hình thức báo sổ (khi ông Phạm Trung Nghĩa được giao vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương) theo quy định tại Điều 20.3 của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính Phủ về phòng chống tham nhũng thì quan hệ công tác giữa ông Phạm Trung Nghĩa và bà Phạm thị Quyên là không vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

C.H

Bài liên quan

Tin mới

Vì sao TP. Đà Nẵng giải ngân đầu tư công chậm?
Vì sao TP. Đà Nẵng giải ngân đầu tư công chậm?

Ngày 29/02, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đội ngũ trí thức, nhà khoa học có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là những tấm gương trong lao động, học tập, nghiên cứu và sáng tạo, dấn thân vì dân, vì nước, luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh
Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh

Ngày 29/02, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp phiên thường kỳ tháng 02/2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin

Ngày 29/2, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đơn vị này vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Phạm Văn Tiến và Đinh Bạt Long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 15 bánh heroin.

Bến Tre: Tập trung phát triển doanh nghiệp trong những tháng đầu năm
Bến Tre: Tập trung phát triển doanh nghiệp trong những tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, công tác vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Tỉnh tập trung phát triển về số lượng DN, trong đó ưu tiên hỗ trợ DN thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phát triển DN hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin về việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh
Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin về việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh

Liên quan đến việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có Văn bản số 17/CV-TTr, ngày 27/02/2024 yêu cầu Trường THPT Đồng Hòa báo cáo về những nội dung trên.