Hải Phòng: Thông báo đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2018

09:13:00 04/04/2018

THCL -

Ngày 02/04/2018, UBND thành phố vừa có Thông báo số 1601/UBND-DN về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2018. Theo đó, Hội nghị đối thoại doanh nghiệp sẽ diễn ra vào lúc 08h00 ngày 10/4/2018 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, số 18 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Đây là hội nghị để lắng nghe các ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, các doanh nghiệp trình bày các vướng mắc, khó khăn trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chia sẻ, có tinh thần xây dựng và yêu câu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu, giải trình những kiến nghị của các doanh nghiệp.

UBND thành phố đề nghị các doanh nghiệp đăng ký tham dự đối thoại, gửi trước câu hỏi (nếu có) theo địa chỉ: Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể, tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng; hoặc gửi qua email: kiennghidoanhnghiep@haiphong.gov.vn hoặc số điện thoại 02253.823352 trước 14h00 ngày 07/4/2018 để tổng hợp (Liên hệ: đồng chí Trần Thị Thu Hằng). Các doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị cần nêu rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

QN

Cát nhiễm mặn lũ lượt đổ về các “siêu dự án” ở Vũng Tàu?