Cơ quan Trung ương của Hiệp hội Chống hàng giả & Bảo vệ thương hiệu Việt Nam
  • Click để copy

“Hành trình văn hóa” - Hành trình tạo nên thương hiệu hàng đầu

Nửa thế kỷ hình thành và phát triển, việc tạo dựng văn hóa mang bản sắc riêng của doanh nghiệp là một trong những điều kiện tiên quyết để Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện. Thế nhưng, từ nhận thức đúng muốn trở thành hành động cụ thể là cả một quãng đường dài. Vậy đâu là điểm mang tính mấu chốt quyết định thành công?

Lãnh đạo là mũi nhọn

Điều khiến đội ngũ lãnh đạo của EVNNPC quan tâm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị, những bài toán kinh doanh bảo đảm tăng trưởng vốn, mà còn là định hướng làm sao xây dựng văn hóa doanh nghiệp để xây dựng được đội ngũ chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng xuất sắc và thương hiệu tiêu biểu.

Sáng kiến “Hành trình văn hóa” đã được khởi tạo từ nhu cầu đó. Đích đến của hành trình ấy là làm sao để văn hoá lãnh đạo là mũi nhọn, văn hoá học tập là đòn bẩy để phát triển bền vững.

Đích đến của hành trình văn hóa là làm sao để văn hoá lãnh đạo là mũi nhọn, văn hoá học tập là đòn bẩy để phát triển bền vữngĐích đến của hành trình văn hóa là làm sao để văn hoá lãnh đạo là mũi nhọn, văn hoá học tập là đòn bẩy để phát triển bền vững

Làm sao để tìm được bản sắc riêng? Làm sao tăng cường gắn kết quan hệ văn hoá trong toàn bộ hệ thống quản lý lãnh đạo từ Tổng công ty đến các đơn vị một cách hiệu quả và tích cực nhất? Đó là những câu hỏi khó đòi hỏi phải tìm ra cách thức xây dựng và phát triển hệ thống nội dung văn hoá EVNNPC ngày càng phong phú, hiệu quả nhất với các nội dung về văn hoá lãnh đạo, văn hoá ứng xử, văn hoá kinh doanh, văn hóa an toàn và văn hoá học tập…

Những chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ, năng lực của các cấp quản lý, cũng như nhân viên là một lời giải. Thông qua đó, EVNNPC mong muốn xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phong cách lãnh đạo EVNNPC thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động, hiệu quả; tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh, tạo động lực và cơ hội để nhân viên phát triển hết khả năng của mình, tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị thành viên, các cá nhân cũng như nâng cao giá trị niềm tin của khách hàng, đối tác đối với sứ mệnh và con đường phát triển của EVNNPC.

Nhưng chỉ như vậy vẫn là chưa đủ! Năm 2010, EVNNPC bắt đầu triển khai xây dựng các văn bản để cụ thể hóa các nội dung văn hóa doanh nghiệp tại cơ quan Tổng công ty cũng như tại các đơn vị thành viên. Năm 2011, Tổng công ty ban hành cuốn tài liệu văn hóa làm việc và ứng xử - cuốn tài liệu có tính chất tuyên ngôn, công bố các giá trị văn hóa của EVNNPC.

Cuốn tài liệu đã thể hiện được các hệ giá trị cốt lõi, các chuẩn mực đạo đức và các bước thực thi văn hóa. Năm 2013, EVNNPC soạn thảo và ban hành Bộ Quy tắc ứng xử tới toàn thể CBCNV với mong muốn CBCNV áp dụng vào thực tiễn trong giao tiếp ứng xử và tác phong làm việc hàng ngày để phát huy được năng lực của từng người, là động lực thúc đẩy mỗi CBCNV xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ ứng xử văn minh.

Từ năm 2015, lãnh đạo EVNNPC cùng người đứng đầu 28 đơn vị thành viên ký cam kết thực thi văn hóa doanh nghiệp. Điều này đã thể hiện quyết tâm trong thực hiện những quy định, chuẩn mực đạo đức trong giao tiếp, ứng xử, tác phong làm việc văn hóa, văn minh.

Từ đó, góp phần triển khai công tác văn hóa doanh nghiệp một cách toàn diện và xuyên suốt, thống nhất, đồng lòng nhất trí từ người đứng đầu đến mỗi CBCNV, góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu xây dựng EVNNPC phát triển bền vững.

Văn hóa tạo nên gắn kết

Đầu năm 2018, các đơn vị đồng loạt triển khai “Hành trình văn hóa EVNNPC”, theo đó, tập trung vào chương trình phong cách lãnh đạo, văn hóa học tập; chương trình nhận diện thương hiệu phong cách EVNNPC; truyền thông; phát triển nội dung văn hóa doanh nghiệp chung và bản sắc riêng; đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục tư tưởng với các nội dung văn hóa kinh doanh mới thông qua chương trình “Khách hàng là trung tâm”.

EVNNPC tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ công nhân viênEVNNPC tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ công nhân viên

Trước mắt, EVNNPC tập trung vào công tác giáo dục, đào tạo đội ngũ để nâng cao năng lực, phẩm chất của cán bộ công nhân viên theo phương châm: Có phẩm chất đạo đức, có tri thức và văn hoá cao, có phong cách chuyên nghiệp, có kỹ năng làm việc hiệu quả, sống có trách nhiệm và nghĩa tình.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, nâng cao thái độ lãnh đạo tích cực, trang bị kỹ năng mềm làm việc chuyên nghiệp hướng đến hoàn thiện phong cách lãnh đạo EVNNPC với 4 giá trị cơ bản là: Tài, đức, trình độ chuyên môn và trình độ chính trị; đưa công tác văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động kinh doanh.

Theo đó, toàn đơn vị triển khai đào tạo tuyên truyền về ý nghĩa của slogan đến toàn thể đội ngũ kinh doanh và phát động chương trình đổi mới văn hoá kinh doanh với chủ đề “Vì niềm tin của bạn”; đưa tiêu chí, yêu cầu về thái độ hành vi văn hoá ứng xử trong kinh doanh vào công tác đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của cán bộ quản lý và nhân viên. Đồng thời, triển khai mô hình quản trị và phát triển văn hoá gồm 3 lớp chức năng đó là lãnh đạo, quản lý và thực thi văn hóa doanh nghiệp thông qua hệ thống thống nhất, hiện đại với quy trình chặt chẽ, cho phép theo dõi, giám sát và thống kê đánh giá kịp thời.

Thông qua chương trình “Hành trình văn hóa” giúp cho cộng đồng, khách hàng, bạn bè hiểu hơn về bản sắc văn hoá của EVNNPC. Đây chính là cách làm kinh doanh theo tư duy mới để thực sự phát triển bền vững dựa trên nền tảng văn hoá của chính mình.

Văn hóa mang bản sắc EVNNPC

Với mục tiêu từng bước xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, EVNNPC đã thu được những thành quả nhất định, trở thành giá trị nền tảng, từng bước chuyên nghiệp hóa văn hóa doanh nghiệp trong tư tưởng của mỗi CBCNV, mang hình ảnh tốt đẹp của EVNNPC đến với khách hàng.

Năm 2016, bám sát chủ đề “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh”, EVNNPC nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, chuyển đổi mô hình tổ chức, sắp xếp lại lao động và tái cơ cấu đầu tư.

Kết hợp đẩy mạnh các hoạt động thực thi Văn hóa doanh nghiệp, thực thi bộ Quy tắc ứng xử văn hóa để chuẩn hóa các hành vi ứng xử của mỗi người CBCNV, thực hiện sứ mệnh của một ngành kinh tế mũi nhọn trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng hình ảnh người cán bộ EVNNPC: Tận tâm - trí tuệ, trách nhiệm - thân thiện, tạo sức lan tỏa, cộng hưởng.

EVNNPC, bước đầu đã thành công trong thực hiện đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) gắn liền với chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh, EVNNPC sẽ triển khai sâu rộng và có hiệu quả các chương trình của hành trình văn hóa thông qua xây dựng phong cách lãnh đạo mới EVNNPC, học tập không ngừng và các nội dung quan trọng khác.

EVNNPC với phương châm “Đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả”EVNNPC với phương châm “Đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả”

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, thay đổi tư duy của đội ngũ lãnh đạo các cấp và toàn thể cán bộ, công nhân viên theo phương châm “Đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả”, công tác văn hóa doanh nghiệp gắn liền với cam kết trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị. Theo đó, từ tháng 4/2018, tổ chức triển khai chương trình hội thảo, tập huấn đào tạo nâng cao năng lực, phong cách lãnh đạo và quản trị đổi mới kinh doanh tại các đơn vị theo chương trình, nội dung thống nhất của “Hành trình văn hóa EVNNPC”.

Tập huấn nâng cao kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về văn hóa doanh nghiệp; triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản trị văn hóa doanh nghiệp tập trung thống nhất trong toàn Tổng công ty, đưa hệ thống vào sử dụng giai đoạn 1 từ tháng 7/2018. Đồng thời, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống nội dung văn hóa doanh nghiệp dùng chung thống nhất để triển khai thực hiện các chương trình hành động hiệu quả.

Khẩn trương khắc phục sự cố trong đêm để cấp điện trở lại cho nhân dânKhẩn trương khắc phục sự cố trong đêm để cấp điện trở lại cho nhân dân

Đối với các đơn vị triển khai Chương trình “Khách hàng là trung tâm” phối hợp thực hiện các nội dung văn hóa doanh nghiệp của hành trình văn hóa EVNNPC. Kết quả,100% đơn vị hoàn thành triển khai các chương giáo dục đào tạo và truyền thông về văn hóa doanh nghiệp trước tháng 10/2018.

Hoàn thành công tác thu thập, tìm hiểu và đánh giá độ hài lòng của CBCNV đối với thủ trưởng các đơn vị trong triển khai nội dung văn hóa doanh nghiệp quan trọng và hoạt động đổi mới KD&DVKH trước tháng 12/2018; hoàn thành chương trình đào tạo E-learning về lĩnh vực này.

EVNNPC đã triển khai chương trình nhận diện thương hiệu theo phong cách EVNNPC với khẩu hiệu “Vì niềm tin của bạn” nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng bộ cho hình ảnh EVNNPC trên đường đổi mới vì khách hàng và sự phát triển của đất nước.

Nhanh chóng khắc phục sự cố trong mưa bãoKhắc phục sự cố trong mưa bão để nhanh chóng cấp điện trở lại cho nhân dân

EVNNPC tập trung thực hiện chương trình xây dựng phong cách lãnh đạo để tạo bước đột phá. Các đơn vị đổi mới công tác quản trị văn hóa doanh nghiệp theo mô hình 3 cấp: Lãnh đạo - quản lý - thực thi giúp cho việc kiểm soát, đánh giá thiết thực từng hoạt động của đơn vị. Lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành hàng năm.

Toàn Tổng công ty đẩy mạnh giáo dục, đào tạo truyền thông bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú để lan tỏa ảnh hưởng của văn hóa mới. Tăng cường hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong và ngoài EVNNPC, trong và ngoài nước. Khuyến khích tổ chức hoạt động hội thảo, đào tạo giáo dục về văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp, văn minh.

EVNNPC tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, trong đó, lãnh đạo phải là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả, đưa tổ chức phát triển lành mạnh, lấy phương châm hoạt động “Vì sự phát triển cộng đồng”. Văn hóa doanh nghiệp của EVNNPC là phát triển bền vững, gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Đây là nét văn hóa rất riêng khẳng định một phong cách doanh nghiệp của EVNNPC.

Văn hóa là nền tảng cơ bản của doanh nghiệp, vì vậy, muốn doanh nghiệp phát triển bền vững cần phải làm tốt văn hóa doanh nghiệp (VHDN), tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, sự đồng thuận về hành động của mọi thành viên trong toàn Tổng công ty, đặc biệt là tư tưởng đổi mới thông qua một hệ thống giá trị, triết lý kinh doanh và các quy tắc ứng xử chuẩn mực chung- đó là quan điểm cốt lõi và xuyên suốt trong hành trình xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp ở EVNNPC.

Minh Anh

Bài liên quan

Tin mới

Vì sao TP. Đà Nẵng giải ngân đầu tư công chậm?
Vì sao TP. Đà Nẵng giải ngân đầu tư công chậm?

Ngày 29/02, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Đội ngũ trí thức, nhà khoa học có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đội ngũ trí thức, nhà khoa học có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhiều trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ là những tấm gương trong lao động, học tập, nghiên cứu và sáng tạo, dấn thân vì dân, vì nước, luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và nhân dân, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh
Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực trong tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh

Ngày 29/02, UBND tỉnh Quảng Ninh đã họp phiên thường kỳ tháng 02/2023 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng, thu giữ 15 bánh heroin

Ngày 29/2, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đơn vị này vừa phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng Phạm Văn Tiến và Đinh Bạt Long về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 15 bánh heroin.

Bến Tre: Tập trung phát triển doanh nghiệp trong những tháng đầu năm
Bến Tre: Tập trung phát triển doanh nghiệp trong những tháng đầu năm

Từ đầu năm đến nay, công tác vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Tỉnh tập trung phát triển về số lượng DN, trong đó ưu tiên hỗ trợ DN thành lập mới được chuyển đổi từ hộ kinh doanh; phát triển DN hoạt động trong các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin về việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh
Sở GD&ĐT Hải Phòng thông tin về việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh

Liên quan đến việc Trường THPT Đồng Hoà vận động tài trợ sửa chữa nhà xe học sinh, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có Văn bản số 17/CV-TTr, ngày 27/02/2024 yêu cầu Trường THPT Đồng Hòa báo cáo về những nội dung trên.